Bompenger på Hålogalandsveien

Nå er det klart at det blir penger til Hålogalandsveien, og deler vil bli finansiert av bompenger. Det viser budsjettlekasjer fra statsbudsjettet for 2019. Strekninga Tjeldsund - Gullesfjordbotn - og Langvassbukt prioriteres i budsjettet. I lekkasjen kommer det frem at 11 prosent skal finaniseres gjennom bompenger.