Bombedømt mann skulle sendes ut av landet – nå er det satt på vent

– Medienes behandling av saken har gjort det uforsvarlig å sende 18-åringen tilbake til Russland, sier mannens advokat.

Bombealarm på Grønland.

STOR AKSJON: Funnet av ladningen utløste en stor aksjon på Grønland i Oslo. Når får 18-åringen utsatt utsendelsen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det var i april fjor den da 17-årige gutten ble pågrepet. Politiet rykket ut til Grønland i Oslo etter funn av en improvisert, hjemmelaget sprengladning.

Sprengladningen var en hjemmelaget bombe, laget av blant annet lightergass og splinter. I september ble den nå 18 år gamle mannen dømt til ti måneders fengsel i Høyesterett.

Søndag ble det kjent at Norge vil utvise russeren, som har bodd flere år i Vadsø.

Dette har både russeren selv og hans advokat Javeed Shah motsatt seg.

– Han risikerer å bli torturert hvis han sendes tilbake til Russland, og utsendelsesvedtaket er ikke godt nok dokumentert, sier Shah.

De har nå saksøkt staten. Utsendelsen, begjært av Justis- og beredskapsdepartementet, ble mandag utsatt mens den behandles på nytt.

I stevningen ber advokaten om at hans klient vernes mot retur.

– Det kan ta alt fra ett til tre år å få behandlet, sier Shah.

Javeed Shah

KRITISK: Advokat Javeed Shah er kritisk til at 18-åringen skal sendes tilbake til Russland.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

En trussel mot nasjonale interesser

PST har ikke kommentert saken til NRK, men ifølge Nettavisen skal utsendelsesvedtaket fra Justisdepartementet være:

«PST mener utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. PST mener han er radikalisert, at han sympatiserer med (terrorgruppen, red.anm.) ISIL og at han har et tankesett som tilsier at han støtter bruk av vold for å oppnå politiske mål.

PST vurderer det som sannsynlig at han i fremtiden vil komme til å begå lignende, og mer alvorlige handlinger enn det han ble pågrepet for den 8. april 2017. PST har opplyst at utlendingen flere ganger har blitt observert med sentrale personer i det ekstreme islamistiske miljøet i Oslo, og at han anses å ha blitt en del av dette miljøet. PST mener utlendingen har Norge i sitt fiendebilde.»

Les mer av vedtaket nederst i artikkelen.

Et stort område ble sperret av på Grønland etter funn av en bombelignende gjenstand.

OSLO: Et stort område ble sperret av på Grønland etter funn av en bombelignende gjenstand.

– Har gjort det farlig for han

Alle medieoppslagene har ført til negativ oppmerksomhet i Russland, sier advokat Javeed Shah.

– Hendelsen ble fremstilt som en terroraksjon, noe som ble modifisert gjennom behandlingen i rettssystemet.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente han skulle detonere sprengladningen, men at den hadde lite skadepotensial.

18-åringen sitter foreløpig på politiets utlendingsinternat på Trandum leir. Advokaten er kritisk til hans opphold der.

– Han har verken skole eller sosial omgang. Han sitter bare der og teller dager.

Advokaten synes forholdene er så dårlige at han oppfordrer til ny varetektsfengsling.

– Dersom PST mener han er radikalisert bør det settes i gang en etterforskning og han bør bli begjært varektsfengslet, sier Javeed Shah.

bombelignende gjenstand

REKONSTRUERT: Politiet rekonstruerte sprengladningen i etterforskningen.

Foto: Politiet

Oppfordrer til solo-terrorisme

I vedtaket påpekes det videre at 18-åringen forklart at han hadde en bombe i en pose da han ble pågrepet 8. april i fjor. Det gjøres også et poeng av at alle rettsinstanser som har behandlet saken har slått fast at 18-åringen er radikalisert, og inspirert av andre utførte terrorhendelser forut for hendelsen i Oslo.

«På bakgrunn av opplysningene fra PST og det som fremkommer i ovennevnte dommer, legger departementet til grunn at utlendingen med sin handling har vist at han både hadde en intensjon om bruk av vold for å fremme et ideologisk/politisk budskap, og en kapasitet til å gjennomføre handlingen.»

I vedtaket fra Justisdepartementet skriver de:

«PST har registrert at enkelte ekstreme islamister/miljøer i Norge støtter den terrorlistede gruppen Den islamske staten (IS/ISIL). ISIL bedriver utstrakt propagandavirksomhet på internett. Ett av ISIL-propagandaens sentrale elementer er at ISIL-tilhengere i Vesten oppfordres til å begå soloterrorisme der de befinner seg, med de midler de har tilgjengelig.»

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein