Tromsø-politikere: Boliger er flaskehalsen for å ta imot flere flyktninger

Tromsø-politikere mener boligmangel er den trangeste flaskehalsen hvis kommunen skal ta imot flere flyktninger.

Syriske barn på flukt
Foto: BARAA AL-HALABI / Afp

Ole Gunnar Solheim

Ole Gunnar Solheim er regionleder for Amnesty.

Foto: Erica Restoften / NRK

Tromsø kommune har forplikta seg til å ta imot 125 flyktninger i år og neste år.

Nå utfordrer åtte humanitære organisasjoner alle norske kommuner til å ta imot 5000 flyktninger fra Syria og en krig som har drevet mer enn elleve millioner mennesker på flukt.

Torsdag kveld skal temaet diskuteres på et internasjonalt seminar i Tromsø i regi av Amnesty International.

– Tromsø bør kjenne spesielt ansvar

– Tromsø bør som en internasjonal og inkluderende by, kjenne et spesielt ansvar for å ta imot flere flyktninger, spesielt fra Syria, sier regionleder for Amnesty International, Ole Gunnar Solheim.

Jarle Aarbakke, rektor UIT

Jarle Aarbakke peker på boliger som en utfordring ved å bosette flyktninger.

Foto: Torbein Kvil Gamst

Han peker på at 5000 flyktninger fordelt på alle landets kommuner bare utgjør 12 mennesker på hver.

– Tromsø kommune bør kunne ta imot 70 flere enn det de har forplikta seg til. Det er et overkommelig antall, sier Solheim.

Han tror ikke på regjeringas påstand om at norske kommuner ikke har plass til å ta imot flere flyktninger.

– Derfor snur vi på det. Vi går til kommunene, i stedet for til regjeringa, først. Vi oppfordrer kommunene til å starte en dugnad, hvor de sier fra til regjeringa om at de ønsker å ta imot flere flyktninger og at ting legges til rette for det.

Utfordrende med boliger

Anna Amdahl Fyhn

Byråd med ansvar for flyktningtjenesten i Tromsø, Anna Amdahl Fyhn.

Foto: @MarkLedingham

– Vi skal være en inkluderende by, og vi skal sørge for at de som kommer hit har det bra, men det er en flaskehals. Hovedproblemet både for Norge og andre land er bosetting og boliger til flyktningene. Men både Norge og Tromsø har en forpliktelse til å ta imot flyktninger, sier Jarle Aarbakke som er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Tromsø.

Han er en av dem som skal debattere temaet sammen med andre politikere og publikum på seminaret på Tromsø bibliotek torsdag kveld.

Byråd med ansvar for flyktningtjenesten i Tromsø, Anna Amdahl Fyhn fra Høyre, mener også at en ikke kan ta imot et ubegrenset antall flyktninger.

– Vi bør bestrebe oss det vi kan for å kunne ta imot flere flyktninger hvis vi får forespørsel om det. Men jeg kan ikke si hvor mange vi kan klare, for vi er avhengige av at både boliger og andre tiltak er tilrettelagt for det, sier Fyhn.