Hopp til innhold

NRK-journalist Einar Korneliussen er død

NRK-journalist Einar Korneliussen døde mandag kveld, 62 år gammel.

Einar Korneliussen

Einar Korneliussen jobbet i 32 år som journalist i NRK.

Einar Korneliussen jobbet i 32 år som journalist i NRK.

Han vil bli husket for sitt engasjement for kystbefolkningen, for sin dekning av krigs- og gjenreisningshistorie, og for sin dekning av striden omkring krigspensjon til Alta bataljon.

En hedersmann har fortalt sin siste historie

I går kveld sovnet Einar Korneliussen stille inn. Kampen mot kreften var over, og en historieforteller har fortalt sin siste historie. Vi sitter igjen med minner fra radio, tv, spiserom, røykerom og festlige sammenkomster. Alle som møtte Einar på hans vei fikk med seg ei historie.

Einar Korneliussen begynte å jobbe i NRK sommeren 1979. Da gikk han sine første vakter ved distriktskontoret i Tromsø. Han utmerket seg fort som en dyktig radiojournalist. En journalist med særlig interesse for fiskeri og kysten. I mer enn 30 år fulgte han utviklinga i norsk fiskerinæring. Einar hadde oversikta, så konfliktlinjene og stilte både penge- og politikermakta de vanskelige spørsmålene.

I 1986 flytta han til Alta og ble NRKs mann i ei bygd i ei rivende utvikling. Som lokalkontormedarbeider dekket han alt det som skjedde i området. Fortsatt var fiskerijournalistikk blant hans viktigste områder, men så kom det en sak på dagsordenen hvor Einar ble en pådriver. I 1988 konkluderte et offentlig utvalg med at deltakerne i Alta bataljon ikke var berettiget til krigspensjon. Alta bataljon kjempet mot tyske invasjonstropper i området rundt Narvik, våren 1940. Einar Korneliussen dekket denne saken i en årrekke. Han la aldri skjul på at han mente at de som hadde kjempet ikke hadde fått den oppmerksomheta og anerkjennelsen de fortjente. Einar klarte å kombinere et sterkt engasjement med kritisk journalistikk.

Våren 1995 fikk folk i Finnmark fortalt viktige historier fra evakueringa og frigjøringa av Finnmark. Krigs- og gjenreisningshistorie sto sentralt i Einars journalistiske virke. Sammen med kollega Reidar Nielsen lagde han en serie på fem program. De var gjennomarbeida – og vanlige finnmarkinger fikk fortalt sin historie. Disse programmene finnes i dag i kassettformat på alle bibliotek i Finnmark.

For få uker siden ble Einar Korneliussen hedret av Kystvakta. Som første journalist fikk han en utmerkelse for sitt engasjement for nordnorsk kystkultur og for sin dekning av kystvakta virke i mer enn 20 år.

Jeg husker Einars historier om Sørøya og hans nære forhold til Dønnesfjord. Ingen omtalte folket der ute med så mye respekt og omtanke som han. Når Einar gikk på spise- eller røykerommet var det flere enn meg som sørget for å ta del i en av hans mange gode betraktninger.

NRK Troms og Finnmark har mistet en dyktig historieforteller og vi har mistet en god kollega.

Våre tanker går i dag til Einars familie.

Pål Hansen
Regionredaktør