Blir heltidspolitiker

Kraftige reaksjoner fra partifeller og velgere gjør at Senterpartiets ordførerkandidat i Karlsøy gjør kuvending i spørsmålet om å være ordfører i halv stilling dersom han blir valgt. Freddy Mikkelsen sa i et NRK-intervju at han kunne være ordfører i 50 prosent stilling, for å jobbe i egen bedrift. Nå vil Freddy Mikkelsen bli fulltidspolitiker.