Blir fratatt skolestipend

Regjeringen forslår å spare 270 millioner på ny stipendordning for elever i videregående opplæring. Distriktsfiendtlig, mener regjeringen.

Samstemte:

SAMSTEMTE: Mia Sørensen (t.v.) og Julie Wormdal (t.h.) får begge stipend i dag, men blir forslaget til regjeringen vedtatt kan de i likhet med Kristine Skardal og Are Aleksandersen, stå uten stipend i opplæringen. Alle fire er enige om at forslaget til regjeringen treffer feil.

Foto: Stian Strøm

I kantina på Vadsø videregående skole er meningene samstemte. Både fra de som i dag får økonomisk støtte via grunnstipend og bostipend, og de som ikke får det. Får regjeringen det som de vil, kan det fra 2015 bli kun 12 prosent av alle elever i videregående opplæring som vil få tildelt grunnstipend, mot 40 prosent av alle elevene i dag. Regjeringen vil nå behovsprøve grunnstipendet mot begge inntekten til begge forsørgere, uavhengig av om eleven bor hos mor eller far.

– Jeg syntes dette er veldig dumt, fordi det vil gi store forskjeller mellom de som har rike foreldre, og de som har fattige foreldre. Da må mann jobbe utenfor

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeiderpartiet mener forslaget fra regjeringen er distriktsfiendtlig.

Foto: Nils HenriK Måsø / NRK

studiene, noe som er dumt ettersom man da ikke vil ha fullt fokus på utdanningen sin, sier Julie Wormdal.

Nå frykter videregåendeeleven at hun blir nødt til å jobbe mer etter skolen, og at hun vil få dårligere råd. For de 1.800 kronene hun i dag mottar i støtte hver måned, vil hun antagelig ikke få neste skoleår.

Les også: ikke fornøyd med statsbudsjettet

Distriktsfiendtlig

At regjeringen i sitt forslag til statsbudsjettet for 2015 foreslår en ny ordning for grunnstipend og innføring av behovsprøving for bostipend, blir dårlig mottatt hos opposisjonen.

– I Norge mener vi at det skal være gratis å gå på videregående skole. Dessverre er det mange av elevene i distriktet som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine, og må flytte bort. Når man kutter i stipendene til videregående, så betyr det at det vil bli vanskeligere for mange å gå på videregående, frykter nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. slik i flere fylker at elevene ikke kan bo

Samtidig mener Pedersen at elevenes stipend går på bekostning av de store skattekuttene regjeringen har forslått for landets rikeste.

– Dette øker belastningen for borteboende elever, samtidig har det en distriktsfiendtlig profil, uttaler hun.
I behovsprøvingen av bostipend ser regjeringen for seg å spare 86 millioner kroner ved siden av innsparingen i grunnstipendet.

Usikker framtid

I den videregående opplæringen i Finnmark er 35 prosent av elevene borteboende, noe som har bakgrunn i fylkets lange avstander og flere små distrikt uten tilbud om videregående utdanning. Kuttene i stipendordningene kan derfor ramme elevene her stort.

(Saken fortsetter under bildet...)

Usikker framtid

USIKKER FRAMTID: Opplæringssjef i Finnmark fylkeskommue, Lisbeth Sandtrøen, håper ikke forslaget fra regjeringen rammer Finnmark så hardt at elever dropper ut av skolen.

Foto: Stian Strøm

– Vi vet ikke noe enda. Statsbudsjettet ble lagt fram sist uke, så vi har foreløpig ingen oversikt over hvordan dette vil slå ut for oss. 35 prosent av våre elever er borteboere, så vi er spente på hvilke endringer man ønsker å gjøre, forteller Lisbeth Sandtrøen, opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune.

Rammer dette elevene i Finnmark hardt frykter hun det værste.

– Jeg håper endringene ikke blir av en slik karakter at elevene velger å bli hjemme, i stede for å gå på skole, uttaler hun.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Elever kan droppe ut

Bekymringen til Sandtrøen blir delt av Mia Sørensen som går Medier og kommunikasjon på Vadsø videregående.

– Jeg syntes det er dumt fordi det kan bli færre elever som går videre på skole. Flere elever kan droppe ut fordi de rett og slett ikke har råd til å gå på skole. Det er mange elever som ikke får stipend, og mange elever får stipend fordi de ikke bor hjemme. Norge er jo et rikt land, at regjeringen skal ta mer fra elevene syntes jeg er dumt, sier hun.

Får økt stipend

I forslaget til regjeringen framgår det at de 12 prosent av elevene som fremdeles vil falle inn under vilkårene for å få tildelt grunnstipend, vil stipendsatsen økes med litt over 1.000 kroner.

Men selv om staten vil tjene totalt over 300 millioner kroner på forslaget, skulle Elevorganisasjonen ønske at noen av kronene gikk tilbake til andre stipendordninger.

– Vi skulle sett at de pengene staten tjener inn hadde gått til andre stipendordninger, som for eksempel yrkesfagstipendet. Det fordi dette er alt for lavt, så elevene må betale mye av egen lomme for å kunne gå på skolen, sier fylkesleder for Elevorganisasjonen i Finnmark Sivert Isaksen-Warth.

Les også: Samiske aviser får mindre støtte

Treffer ikke likt

Han støtter deler av forslaget som regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2015.

– Grunnstipendet er et stipend som skal gjøre det likt for alle elevene, uavhengig om familien din er fattig eller rik, men det treffer ikke helt riktig. Når det er 40 prosent av elevene som i dag får grunnstipend, er det en god del elever som ikke hadde trengt det, uttaler Isaksen-Warth.

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundet har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag.