Blir foreløpig ikke teltforbud på Svalbard

Til tross for flere nærgående isbjørner og ett tragisk utfall, blir det ikke teltforbud på Svalbard med det første. Sysselmannen skal nå se på om nærgående isbjørn bør avlives oftere.

Den dreptes telt

Natt til fredag 28. august ble en mann som sov i telt, angrepet og drept av isbjørn. Hendelsen skjedde på en campingplass noen kilometer utenfor Longyearbyen.

Foto: Line N. Ylvisåker / NRK

– Jeg tror det er fornuftig etter en sånn tragisk hendelse å trekke pusten litt, før man konkluderer med hva som skal være riktig fremover, sier sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt.

På sosiale medier tar flere til orde for teltforbud etter isbjørnangrepet på fredag. Men ifølge Sysselmannen er det ikke aktuelt. I alle fall ikke enda.

Myndighetene ser allerede på nye regler for turismen på Svalbard. Der vil også telting være et tema.

– Det vil bli en del av den regelverksgjennomgangen som allerede er igangsatt. Men foreløpig er det ikke snakk om å forby telting på Svalbard, sier Askholt.

Skal du telte på Svalbard, må du må følge en rekke regler. For eksempel må man ta hensyn til faren for isbjørn.

Ser på forvaltninga av isbjørn

Blant innbyggerne i Longyearbyen er meningene delte etter isbjørnangrepet. Noen mener det er folk som må tilpasse seg isbjørnene, mens andre stiller spørsmål ved forvaltninga. Sysselmannen bekrefter at de vil se på om man oftere må avlive nærgående bjørn.

Isbjørn

Forskerne tror man vil få flere hendelser med nærgående isbjørn.

Foto: NRK

– Nå avlivet vi en bjørn i jula som følge av at den kom tilbake. Vi trodde at vi hadde med en bjørn å gjøre. Det viste seg at det var i hvert fall to. Så dette er en vanskelig materie som vi må sette oss ned sammen med Norsk polarinstitutt å se grundig på. Men ja, vi vil vurdere selvfølgelig alle sider ved dette, sier Askholt.

Vanskelig avveiing

Isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt, Jon Aars, mener det er et vanskelig spørsmål om flere bjørn burde skytes.

– Jeg vet ikke om det finnes et objektivt, godt svar. Man må veie tingene opp mot hverandre, både sikkerhet for mennesker, men også at bjørnene skal ha et sted å leve her, sier han.

Campingplassen stenger

NRK har vært i kontakt med campingplasseieren, Michelle van Dijk. Hun har på dette tidspunktet ingen konkrete meninger om teltforbud eller uttak av isbjørn.

Hun opplyser at Longyearbyen camping nå er stengt for sesongen.

– Vi har bare åpent på sommeren så vi ville stengt uansett nå, sier Djik.

Det var hennes mangeårige venn Johan Jacobus Kootte (38) som døde etter isbjørnangrepet. Kotte var daglig leder på campingplassen.

Isbjørn drepte mann

Longyearbyen camping har bare åpent i de tre sommermånedene, og er nå stengt for sesongen.

Foto: Line N. Ylvisåker / NRK