Hopp til innhold

Blir for lenge på sykehus

Psykisk syke ungdommer får ikke tilbud på hjemplassen.

Depresjon
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Manglende tilbud til barn og unge i kommunene i Troms fører til mer sykdom og nye innleggelser på sykehus.

Må vente for lenge

Unge psykisk syke må vente unødvendig lenge på å få komme ut av sykehuset, selv om de er ferdigbehandla der. Grunnen til det er at mange kommuner ikke kan gi ungdommene et nødvendig oppfølgingstilbud.

Spesialisthelsetjenesten erfarer at mange blir syke av ventinga, og andre lagt inn på nytt:

- Det er ei stor belastning for ungdommer å måtte være innlagt etter at de er friske nok til å bli utskrevet.

Det sier Agnes Syversen som er seksjonsoverlege på ungdomspsykiatrisk seksjon på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Hun viser til et eksempel der en gutt opplevde dette.

- Han ble redd og urolig. Han fikk tendenser til nye psykotiske gjennombrudd siden dette var en stressende situasjon for han,_ og slike situasjoner er ikke bra for psykotiske personer, sier hun.

Blir innlagt på nytt

NRK har tidligere fortalt uke at kommuner i Troms, i gjennomsnitt, bare brukte 15 prosent av 100 millioner kroner på tiltak for barn og unge i 2007.

Dette til tross for at opptrappingsplanen for psykiatri forutsatte at kommunene skulle bruke minimum 20 prosent. Fylkesmann, fylkeslege og Mental Helse har kritisert tromskommunene for dette.

Nå merker spesialisthelsetjenesten konsekvensene av kommunenes prioriteringer:

- Det merker vi blant anna ved at utskrivelser kan bli forsinka fordi kommunene ikke er klare til å gi ungdommene de trenger, etter at de er utskrevet fra sykehus, sier Syversen.

- Vi merker det også ved at de unge pasientene blir innlagt på nytt fordi de ikke har fått tilstrekkelig oppfølging.

Oppfyller ikke planen

Hensikten med opptrappingsplanen i psykiatri var blant annet å få kommunene til å tilby forebygging, behandling og oppfølging av barn og unge med psykiske problemer. Dette for å øke tilgjengeligheten og tilby mer hjelp og støtte i nærmiljøet.

Fagfolk NRK har snakket med mener akkurat dette er veldig viktig for denne gruppa:

- Vi mener at det alltid er best for ungdom å få behandling så nær hjemmet som mulig.

Den 10 år gamle "Opptrappingsplanen i psykiatri" hadde til hensikt å få kommunene til blant annet å tilby mer forebygging, behandling og oppfølging av barn og unge med psykiske problemer. Dette for å øke tilgjengeligheten, hjelpen og støtten i nærmiljøet.

Forutsetningen var at kommunene skulle bruke minst 20 prosent av alle millionene til tiltak for barn og unge.

Les også: Barn blir tapere