Hopp til innhold

Bleiesmugling til ti tusener tømmer hyllene

Norske bleier er så populære blant smuglere at dagligvarekjedene sliter med å ha nok bleier til vanlige kunder. Tollvesenet gjør beslag for tusener av kroner.

En stabel med bleier

Bleiebeslaget som tollvesenet gjorde i januar i år.

Foto: Tollvesenet

Bleiesmuglere kartlegger bleieleveransene til dagligvarebutikker i Norge. Når bleiene kommer ut i butikkhylla, er smuglerne der med en gang og tømmer hyllene igjen.

– Vi har hatt ett stort beslag, og det gjorde vi natt til 22. januar oppe i Helligskogen på grensa mot Finland. Det var 22 430 stykk bleier i bilen. Den transporten hadde som mål å få bleien e til Litauen, sier Tom Olsen, fungerende regiondirektør i Tollvesenet region Nord-Norge.

Bleier for 18 000

Verdien på bleiene var 18 000 norske kroner. Smugleren hadde tatt vare på alle kvitteringene. I bilen var det laget hemmelige rom i bilen for å skjule bleiene.

På Kirkenes er det gjort enda et beslag, av et mindre omfang. Denne smuglingen ble også forsøkt skjult, men var under grensen på hva som er deklarasjonspliktig, 5000 kroner.

– Vi har selv konstatert og fått bekreftet at dette er et problem for dagligvarebutikkene i Tromsø, spesielt når de kjører kampanjer og selger de ekstra billig, sier Olsen.

Billigst i Europa

Det er spesielt russere som smugler bleier ut av landet. Norske bleier er av god kvalitet, og er i tillegg billigst i Europa.

Også i Midt- og Sør-Troms gjøres det store bleiebeslag. Tollregion Midt-Norge har gjort beslag på samme nivå på Bjørnefjell som det som ble gjort i Finnmark i Troms i januar.

I 2012 gjorde tollvesenet i Midt-Norge et bleiebeslag med en verdi på 44 000 kroner.