Hopp til innhold

Ble gravid -mistet jobben

Alta-kvinne mistet lederstilling da hun ble gravid. Likestillingsombudet mener bedriften brøt loven.

Kjerst Bang
Foto: Eskil Mehren / NRK

Kjersti Reite Bang fikk i fjor drømmejobben da hun ble tilbudt lederjobb i Sande Reisebyrå i Alta.

Men da hun opplyste at hun var gravid, sto ikke jobbtilbudet lenger ved lag.

– Det som er det største tapet er å miste en lederstilling. For min del var det å komme opp en divisjon i arbeidsmarkedet, forteller Bang.

Benekter diskriminering

Hun beskriver konflikten med arbeidsgiveren som vanskelig.

– Det var en uvant situasjon å være gravid, og det var en veldig uvant situasjon å komme i en sånn konflikt, sier hun.

Ledelsen i reisebyrået ønsker ikke å la seg intervjue, men hevder at de ikke har utsatt Kjersti for diskriminering.

Bekreftet på intern e-post

En e-post sendt internt til de ansatte viser imidlertid at hun skulle tiltre som daglig leder, selv om ledelsen benekter at hun formelt ble ansatt i stillingen.

– Den bekrefter jo det som jeg påstår at vi hadde en arbeidsavtale, og at jeg skulle tiltre, sier Bang.

Likestillingsombudet mener at Kjersti Reite Bang er utsatt for diskriminering. Og diskriminering av gravide er den største enkeltgruppen av saker ombudet jobber med.

De vil ha en innskjerping av arbeidsmiljøloven, og mener også at en endring av foreldrepermisjon vil gjøre det lettere for gravide.

-Det ser ut som verden står litt stille på dette område. Mange arbedisgivere har tanker om at gravide arbeidsgivere ikke egner seg i arbeidslivet. I sommer foreslo vi et eksplisitt forbud om å spørre om graviditet og familieplanlegging i forbindelse med ansettelser, sier sjef for juridisk avdeling hos likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier.

For Kjersti er det viktig at det kommer et strengere lovverk. Hun føler dagens lover ikke er tilstrekkelige.

– Når vi har lover som skal beskytte de som blir gravide, så blir det nesten bare til pynt hvis ikke det er sånn i virkeligheten, sier hun.