Ble dømt for to drap – endrer strategi i ankesaken

– Det er tvil om den tiltalte var tilregnelig da drapene skjedde, sa tiltaltes forsvarer da ankesaken for de såkalte Kvaløyadrapene startet i retten mandag.

Politibil ved åsted på Kvaløysletta

Det var i denne boligen på Kvaløysletta at Hermod Magne Steinsund ble funnet død i 2014.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

De nye forsvarerne til den tiltalte 50-åringen legger opp til en annen taktikk enn de som forsvarte mannen i tingretten.

– Hvorvidt min klient var strafferettslig tilregnelig i september 2014, kommer til å bli et viktig tema i denne saken, sa Svein Kristian Wikstrøm i sitt innledningsforedrag.

Han mener at dette også burde vært tema i den første saken.

Nektet å samarbeide

– Den tiltalte nektet å samarbeide med de rettsoppnevnte sakkyndige, og deres erklæring om at han var tilregnelig, er skrevet uten at de snakket med min klient, sier Wikstrøm.

Han har derfor påberopt tre vitner som arbeider ved Dikemark sykehus, der den tiltalte var innlagt i 12 uker.

– Der ble han observert 24 timer i døgnet, og det de kan fortelle om hans personlighet, kommer til å bli et viktig tema i saken, sier forsvareren.

Vil forklare seg

I tingretten nektet den tiltalte å forklare seg, og det var ventet at det samme ville være tilfelle i lagmannsretten.

Men på spørsmål for administrator om han ønsket å forklare seg, svarte tiltalte ja.

– Jeg føler ikke at jeg har fått en rettferdig rettergang. Jeg har bedt om at det blir gjennomført etterforskningsskritt som kunne tale til min fordel. Men dette er ikke blitt gjennomført, sa tiltalte i sin forklaring.

– Jeg har heller ikke fått godt nok innsyn i politiets rapporter, og jeg mener dette er grove brudd på mine rettigheter.

Administrator ville vite om politiet har hatt noe ønske om å ramme han.

– Ja, slik er det, svarte tiltalte.

Tiltalte hevdet i sin forklaring at han ikke er skyldig i noe av det han er dømt for. Han mener også at politiet plantet bevisene som førte til at han ble dømt i tingretten.