Føler seg lurt – vil bli egen kommune igjen

Drøyt et år etter at Bjarkøy og Harstad kommune slo seg sammen frivillig, ber Bjarkøy om skilsmisse. – Forutsetninga for sammenslåinga er brutt, mener innbyggerne.

Bjarkøy

Bjarkøy kan bli egen kommune igjen hvis innbyggerne får det som de vil.

Foto: NRK

Bare et år etter at Bjarkøy og Harstad kommuner ble slått sammen, vil innbyggerne på øyene på løsrives igjen.

Lokkemiddelet for å slå seg sammen frivillig var fast veiforbindelse mellom øyene.

– En advarende pekefinger

Nå advarer Bjarkøy-folk andre kommuner mot sammenslåing, fordi de mener forutsetningen er brutt.

– Vi vil faktisk rette en advarende pekefinger til andre kommuner som er i dialog for frivillig sammenslåing. Innbyggere, og de med tilhørighet på Sandsøya, Bjarkøya og Grytøya begynner å se at vi ikke kan stole på politikerne våre, sier Kjell Arvid Andersen.

Forutsetninga for kommunesammenslåing med Harstad var fast veiforbindelse øyene imellom.

Lagt på is

Troms fylkeskommune skulle bidra med 200 millioner kroner, men det har ikke fylkeskommunen lenger råd til.

Dermed er Bjarkøyforbindelsen lagt på is.

Onsdag i neste uke skal et folkemøte ta stilling til prosessen mot løsrivelse fra Harstad.

Kan bli ny folkeavstemning

– Så får vi vurdere om det kan være aktuelt å be bygdeutvalget gjøre klart for ei ny folkeavstemning om å gå tilbake til gamle Bjarkøy kommune, sier Andersen.

Til folkemøtet neste uke er representanter fra alle partier i fylket invitert, i tillegg til fylkesråd. Også departementet er kontaktet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bjarkøyforbindelsen

Veiforbindelse mellom Bjarkøy, Sandsøy og Grytøya var forutsetninga for sammenslåinga av Bjarkøy og Harstas. Nå er arbeidet med forbindelsen lagt på is.

Foto: Statens Vegvesen

– Realistisk

Andersen mener det er realistisk å tro at gamle Bjarkøy kommune kan opprettes igjen, til tross for at det fra sentrale myndigheter tas til orde for kommunesammenslåinger, og ikke oppløsning av eksisterende kommuner.

– Ja, vi mener det. Vi har en regjering i dag som har sagt at de ønsker større kommuner, men at de vil at kommunene skal slå seg sammen frivillig. Her har vi et prakteksempel på hvordan ting burde kunne fungere, også for andre, men det er dessverre ikke det som er realiteten, sier Andersen.