Bitter strid om regionreform skaper splid i Arbeiderpartiet

Trussel om søksmål, partipisk og et splittet Arbeiderparti ble starten på Finnmarks første frivillige steg inn i regionreformen.

Leder Kristina Hansen i Finnmark Ap følger med under et gruppemøte i fylkestinget

Leder Kristina Hansen i Finnmark Ap følger med under et lukket gruppemøte i Arbeiderpartiet. Partipolitikerne overlater nesten all kommunikasjon til henne, idet de forsøker å bygge opp et bilde av at partiet er samlet. Men flere kilder forteller en annen historie.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Torsdag godtok Finnmark fylkesting for første gang å delta i fellesnemnda, organet som skal forberede sammenslåingen med Troms.

Vedtaket fikk støtte fra Arbeiderpartiet som det siste året har boikottet og motarbeidet hele prosessen.

– Vi skulle gjerne kjempet videre, men vi er tvunget inn i dette. Hvis vi nå skal være med og gjøre en jobb, så må vi stille opp. Vi skulle helst hatt et eget Finnmark, sa Anne-Mette Bæivi (Ap) til fylkestinget.

Men ikke alle aksepterte å bli bundet av partipisken. Bjørg Masternes (Ap) stemte mot sitt eget parti.

– Jeg vil følge min egen samvittighet og folkeviljen i Finnmark. Det er trasig å gjøre det, men jeg har ikke samvittighet til å være med på det her, sa hun til fylkestinget.

Truer staten med søksmål

Arbeiderpartiet var derimot enstemmig enige om å true staten med søksmål for det de mener er en ulovlig sammenslåing. I torsdagens fylkesting ble det vedtatt å sende et søksmålsvarsel til staten.

Men samtidig har Arbeiderpartiet havnet i en bitter intern strid som har skapt tillitskrise hos velgerne og i egne rekker.

– Vi står i en veldig vanskelig situasjon, sier fylkesleder Kristina Hansen (Ap).

– Det gjør alle finnmarkinger. Vi må gjøre et veivalg og vi mener at vi ivaretar Finnmarks interesser ved å være med der viktige beslutninger blir tatt, fortsetter hun.

Bilde av ForFinnmark som kjemper for rettssak mot staten

Organisasjonen ForFinnmark har lenge kjempet en hard kamp mot fylkessammenslåingen. De ønsker at Finnmark skal gå til rettssak mot staten, fordi de mener sammenslåingen er ulovlig.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kraftige reaksjoner

Etter folkeavstemningen i mai, hvor 87 prosent stemte mot sammenslåing, har flere ledende politikere i Arbeiderpartiet snakket negativt om alle som støtter sammenslåingen.

Men mandag ble partiet overrumplet av sine egne. Styret i Finnmark Ap overrasket alle med å vedta en ukjent avtale med Troms Ap med knappest mulig flertall. Fem for, fire mot.

Avtalen ga fylkeshovedstaden til Tromsø og godtok parlamentarisme som styreform, to ting som Finnmark Ap har vært innbitte motstandere av. I bytte fikk finnmarkingene fire fylkesråder og like mange medlemmer som Troms i fellesnemnda.

Reaksjonene har vært kraftige. I sosiale medier har det kommet anklager om kuppforsøk og flere i Ap blir omtalt som svikere av Finnmark. Enkelte har tatt det enda lenger og det har vært flere oppgjør mot hard ordbruk og alvorlig hets.

Flere av Aps kommunepartier, ledet av tidligere nestleder Helga Pedersen, har stilt spørsmål ved legitimiteten til avtalen som er inngått mellom Troms Ap og Finnmark Ap. Flere mener styret aldri hadde fullmakt til å forhandle om en slik avtale.

Helga Pedersen på Fylkesårsmøte i Finnmark Ap 2018.

Tidligere statsråd Helga Pedersen er leder for Tana Ap. Hun er en av dem som har kjempet mest høylytt mot sammenslåingen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole

Internt i fylkestingsgruppen har det vært store protester etter det ble klart at partipisken gjelder. Onsdag kveld møttes fylkestingsmedlemmene i et lukket rom på fylkeshuset i Vadsø. Ifølge flere i Arbeiderpartiet var det kun 4 av 17 som er positive til avtalen som er inngått.

Flertallet protesterte mot at man skulle vedta en avtale man ikke har tro på. Under møtet truet enkelte medlemmer med å melde seg ut av partiet, hvis de ikke ble fristilt til å stemme ut ifra deres egen overbevisning.

En presset partileder måtte til slutt innkalle til ekstraordinært styremøte.

– Vi er partikamerater, men det er ulike meninger, og fryktelig følelsesmessig, sa leder Kristina Hansen til NRK etter møtet.

Nesten ingen av fylkestingsrepresentantene ville kommentere hva som ble sagt på møtet.

– Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole, sa styremedlem Ulf Trygve Ballo i en kort kommentar.

Styret ble til slutt enige om at partipisken gjelder og samtlige representanter ble nødt til å stemme for fellesnemnd.

Nå stilles det krav om ekstraordinært representantskapsmøte, hvor samtlige kommuneparti i Finnmark møter og gir sin stemme til hva partiet skal gjøre fremover.

Leder Kristina Hansen avviser at partiet er i en krisesituasjon akkurat nå.

– Jeg vil selvfølgelig beklage hvis folk melder seg ut eller tenker på å melde seg ut. Det bestemmer jo folk selv. De som er valgte representanter er jo valgt inn på partiets program, sier hun.

– Det er jo et vanskelig valg og jeg forstår at folk reagerer på ulikt vis, fortsetter hun.

Monica Mæland

Kommunalminister Monica Mæland har fått mye kritikk fra Finnmark og har den siste tiden ikke uttalt seg til mediene. Før nå.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Endret forskriften med glede

Kommunalminister Monica Mæland har nå endret forskriften om sammenslåing mellom Troms og Finnmark. Hun oppfylte avtalen mellom Troms og Finnmark om at hvert fylke skal ha 19 medlemmer.

– Dette har jeg gjort etter en henvendelse fra Troms og Finnmark fylkesting. Jeg har gjort det med glede, fordi vi ønsker at det er fylkene selv som peker ut sine representanter og sammensetning av fellesnemndas arbeid, sier hun til NRK.

– Nå er det opp til fylkeskommunene selv å ta styring og ansvar over arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen, fortsetter hun.

Om trusselen om et søksmål, gjennom et prosessvarsel, sier Mæland følgende:

– Jeg kan selvsagt ikke kommentere et prosessvarsel jeg ikke har fått. Det er opp til fylkestinget å vurdere bruken av sine egne ressurser – det skal ikke jeg blande meg opp i.

Det siste året har mange i Finnmark hatt en ytre fiende i nettopp Monica Mæland. Hun har blitt kritisert av mange, også partilederen for Høyre i Finnmark.

Men før Mæland kom på banen, var konflikten i stor grad mellom Arbeiderpartiene i Troms og Finnmark – som ikke ble enige om hvor hovedsetet skulle ligge og hvor ledelsen i fylket skulle sitte.

Nå har nok en gang konflikten havnet på Arbeiderpartiets bord.