Hopp til innhold

Birger Bull vil redde kyr fra å bli slaktet på grunn av tørken

– Nordnorske bønder bør ta imot storfe sørfra for å hindre at dyrene nødslaktes. Det mener lederen i Troms bonde- og småbrukarlag.

Birger Bull

Birger Bull, lederen i Troms bonde- og småbrukarlag, foran fjøsen sin. Han ønsker å frakte kveg fra Sør-Norge, for å hindre nedslakting av viktige avlsdyr.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– De fleste avlsbesetningene på kjøttfe ligger i de tørkeramma områdene på Østlandet. Avlsarbeidet på alle storferasene er et verdifullt arbeid som vi er anerkjent for i Norge. Om vi nå kommer i den situasjonen at avlsbesetninger må slaktes på grunn av fôrmangel, er det en bedre ide at bønder i nord skifter ut egen besetning og får de mer verdifulle livdyrene hit, mener Birger Bull.

God respons

For tre uker siden lanserte han denne ideen på Facebook-siden Ammeku, som er en samling av kjøttprodusenter i Norge.

– Jeg fikk god respons på dette. Det var ikke mange sørpå som hadde tenkt på dette som en mulighet. Mange mente at det var noe å se på fremover. Uavhengig av rase, oppfordrer jeg til en dugnad blant bønder i nord. De som må slakte kyr på Østlandet, melder inn at de har dyr som bør spares, og så kan vi sende dyr, som per definisjon er dårligere, til slakt herfra. Transport er ikke noen utfordring. Det finnes gode systemer for det, mener lederen i Troms bonde- og småbrukarlag.

angus

Angus Aberdeen heter denne rasen, og blir avlet på flere steder på Østlandet. Mangel på vinterfôr kan føre til at mange dyr må sendes til slakt, og det vil nå lederen i Troms bonde- og småbrukarlag forhindre.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Større base

Sjøl kan han om nødvendig gjøre et bytte på om så 20 livdyr. Det vil koste en del, men han er villig til å gjøre det.

– Konsekvensene på sikt dersom de gode avlsbesetningene forsvinner, er at vi om noen år får et dropp i avlen. Det vil ta lengre tid å få gode avlsdyr, og vi blir satt tilbake. Får vi et godt genmateriale i nord, er det lettere å sende det sørover i neste omgang, og vi vil få en større base, sier Birger Bull.