Bibliotekene skal integrere

Kulturdepartementet har bevilget tre millioner kroner til Nasjonalbiblioteket øremerket integreringsarbeid i folkebibliotekene. Bevilgningen skjer etter at Nasjonalbiblioteket ved årsskiftet overtok driften av Det flerspråklige bibliotek. Kulturdepartementet ønsker å styrke Nasjonalbibliotekets rolle som ressurssenter for norske folkebibliotek når det gjelder integrering.