Hopp til innhold

Beveger seg tre centimeter i døgnet – raser ut om kort tid

Et rasfarlig fjell i Kåfjord i Troms beveger seg like mye som Mannen i Romsdal. En gård er evakuert og et ras er ventet om kort tid.

Rasfare

Fjellet ved Holmen i Kåfjord står i fare for å rase ut. Gården under fjellet må nå evakueres.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det sier skredekspert Lars Harald Blikra i NVE.

Store blokker

I det området i Kåfjorddalen som nå blir overvåket, er det mange store steinblokker.

– Fjellet er meget bratt, og det gjør at disse store blokkene kan gå svært langt, og være farlig for gården som ligger under, sier Blikra.

Mye bevegelse

Den siste tiden har blokkene beveget seg med opptil tre centimeter i døgnet, og dette er mye.

– Ut fra de data vi har, er det ikke mange andre fjellpartier her i landet som beveger seg så mye. Vi så lignende bevegelser i deler av fjellet Mannen i fjor høst, ellers har vi ikke sett det andre steder, forteller skredeksperten.

NVE anslår at det ustabile fjellpartiet består av mellom 6 000 og 12 000 kubikkmeter stein. Ut fra de siste målingene, regner ekspertene med at det ikke vil ta lang tid før raset kommer.

Sperret av

Politiet har sperret av deler av området rundt fjøsen og gården.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Høy beredskap

Ordfører Bjørn Inge Mo sier at kommunen har høy beredskap. Et geitfjøs med vel 200 dyr står i fare, og kommer til å bli evakuert i løpet av dagen.

– Dette er svært dramatisk for dem som blir berørt, og kommunen stiller opp så godt vi kan, sier han. Vi har folk som følger opp hele tiden.

Oksfjellet

Må slakte dyrene

Bonde Siv Nina Myrvoll har nå 200 geiter i det rasutsatte fjøset. Disse blir hentet av biler i formiddag og fraktet til slakteri.

– Vi har snakket med kolleger i området, men ingen har kapasitet til å ta vare på våre dyr, så nedslakting er eneste utvei, sier hun.

– Vi fikk frist til klokken 10 i formiddag med å fjerne dyrene fra driftsbygningen.

Fjøset

Her er geitfjøset som nå må evakueres på grunn av rasfare.

Foto: Øystein Antonsen / NRK
Hele geitbesetningen blir fraktet fra Holmen

Her blir vel 200 geit fraktet fra gården i Holmen i Birtavarre til slakteriet.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi