Hopp til innhold

Betong på Svalbard

I to år har SINTEF forsket på om lokal stein kan benyttes i betongproduksjon på Svalbard. Resultatet viser at det er mulig dersom det benyttes sement tilsatt flyveaske. Men tester viser også at betongen neppe blir frostbestandig, og at bruken av lokal stein begrenses til betong. Nå produseres betong på Svalbard ved at delmaterialer fraktes dit med båt fra fastlandet.