Betaler milliarder i moms

Næringslivet i Nord-Norge har betalt 9,4 milliarder i moms hittil i år. Det er økning og viser at næringslivet er blitt flinkere til å betale skyldig merverdiavgift nå enn tidligere.

– Vi tror at økt personlig kontakt ved forsinket/misligholdt betaling og det at vi har et sterkt faglig innkrevingsmiljø, er en medvirkende årsak til de gode resultatene, sier Gøril Heitmann Kristoffersen, avdelingsdirektør for Innkreving i Skatt nord.

Flinkere å betale i tide

Statistikken viser en klar økning i innbetalinger ved sammenligning av de to siste årene, med en tilsvarende nedgang i det selskapenes gjeld.

Første halvår 2010 var gjelden som ikke var betalt på 127 millioner kroner i forsinket og ikke betalt merverdiavgift, mot 91 millioner etter første halvår 2011.

– Innkrevingsavdelingen har hatt økt fokus på tyngre innfordringssaker, og dette ser vi særlig resultater av når vi ser på tallene i tilknytning til tvangssalg, sier Heitmann Kristoffersen.

Enorm økning

For første halvår 2009 ble 5,6 millioner i merverdiavgift innbetalt i forbindelse med tvangssalg mot hele 16,3 millioner kr innbetalt i første halvår 2011.

– Økningen er enorm, selv om vi korrigerer for nedgang i antall åpnet konkurser i regionen sammenlignet med tidligere år.

Dette viser at det gode arbeidet som er lagt ned i innfordringsarbeidet gir konkrete resultater som kommer fellesskapet til gode ved at det blir mer penger i statskassa, avslutter en fornøyd Heitmann Kristoffersen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen