Beste fiske på 40 år

Det lukter igjen «pæng» i Skjervøy i Nord-Troms, åtte år etter at to fiskebruk ble lagt ned og innbyggerne trodde at det var slutt på produksjon av hvitfisk.

Eventyrlig torskefiske like utenfor Skjervøy.

Den gang var det fiskerikonsernet Nergård som stengte dørene og tok med seg aktivitetsplikten. Kommunen fikk 15 millioner kroner fra selskapet som plaster på såret, men de pengene er brukt opp. Tildelingen av Nergård-midler fra kommunen til Årvikbruket Eiendom har ført til politietterforskning, som fortsatt pågår.

Et eventyr

Nå lysner det igjen i horisonten. Fiskebåter fra fjern og nær fyller havna, mens de venter på levering av dagens fangst. Det har ikke vært et så godt vinterfiske i Skjervøy på 40 år. Torsken følger etter silda nesten helt inn i moloåpningen.

Torgeir Johnsen

-Eventyrlig fiske, sier fisker og lokalpolitiker Torgeir Johnsen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det er et eventyr, sier fisker og lokalpolitiker Torgeir Johnsen (Sp)

Han var ordfører da kommunen forsøkte å få i gang ny drift etter at et selskap fra Møre også ga opp og dro fra kommunen.

Ny fiskekjøper

Så kjøpte Roy Arne Pettersen det gamle fiskebruket, og monterte utstyr for konvensjonell drift. Nå er det mer aktivitet på kaia enn noen gang.

– Så langt i januar er det blitt mer og mer fisk, og stadig flere båter. At det er fisk i fjorden fører til arbeid på fiskebruket og det er viktig. Fisken kommer helt inntil stuedøra vår. Det har jeg aldri opplevd før, sier Torgeir Johnsen.

Fiskekjøper Pettersen, som flyttet sin aktivitet fra Forsøl og Øksfjord, opplever nå en opptur. Daglig går det to trailerlass fra Skjervøy til Danmark med fersk torsk og vogntog med saltfisk til Portugal.

– Når denne uka har gått har vi passert fjorårets halvårsomsetning, forteller Roy-Arne og ler i skjegget.

Roy Arne Pettersen

– Når denne uka er over har vi passert halvårsresultatet fra i fjor, sier fiskekjøper Roy Arne Pettersen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Sønn av sin far

Han har mye å slekte på, sønn av den tidligere saltfiskkongen Hermann Pettersen, som nå driver sin virksomhet i Havøysund.

Nå har Roy Arne og sønn slått seg ned i Nord-Troms-kommunen med hus på Skjervøy og hver sin hytte på Nikkeby på Laukøya. På den måten har sjarkflåten i Nord-Troms et sted å levere fisken sin.

– Det går i ett her på bruket. Det er en eventyrlig situasjon, sier Pettersen mens han kjører trucklass på trucklass inn på kjølerommet med torsk som skal til utlandet.

Mer skal skje

Silja Karlsen er næringsutvikler i Skjervøy. Hun lovpriser det som skjer i hjemkommunen.

Silja Karlsen

-Det er stor optimisme i Skjervøy, vi gleder oss over det som skjer, sier Maritim næringsutvikler i kommunen, Silja Karlsen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det er stor optimisme i Skjervøy og det er utrolig artig det som nå skjer. I tillegg til stor aktivitet innen hvitfisksektoren fyller Marine Harvest ut et område på Sandøra for et settefiskanlegg, pluss av kommunen bygger et nytt industriområde i Vågen. Vi gleder oss over det som skjer, sier Silja Karlsen.