Beslagla flere hundre kilo råtnende kongekrabber

Kystvakta gjorde tirsdag beslag av 52 krabbeteiner og flere hundre kilo døde og råtnende krabber i Tanafjorden.

Krabbebeslag

En av mannskapet viser fram krabberester fra en av de 52 kongekrabbeteinene, som ble beslaglagt i Tanafjorden tirsdag.

Foto: KV Magnus Lagabøte / Kystvakten

– Det stemmer at vi har beslaglagt en del teiner i Tanafjorden, bekrefter Kystvakten.

– Der var mye døde krabber. Spesielt i den delen som hadde stått lengst. Det ser man på tauverket og antall døde krabber, sier skipssjef John Kristian Lønning på KV Magnus Lagabøte.

Kystvaktskipet dro etter tips opp 52 kongekrabbeteiner ved munningen av Gulgofjorden i Tanafjorden tirsdag.

Krabbebeslag

Beslaglagte krabbeteiner fra Tanafjorden, på dekket til KV Magnus Lagabøte.

Foto: KV Magnus Lagabøte / Kystvakten

Bevissikring

– Vi startet arbeidet ved lunsjtid, og avsluttet rundt midnatt tirsdag kveld, forteller skipssjef Lønning.

Det er et møysommelig arbeid å bevissikre, veie og måle alt.

Han sier de kan dele bruket opp i to, der den ene delen tydelig har stått lengre enn det andre. Nøyaktig hvor lenge de har stått kan de ikke anslå.

Tanafjorden kart

Ved munningen til Gulgofjorden i Tanafjorden, lå bruket der Kystvakta gjorde beslag i 52 kongekrabbeteiner tirsdag.

Døde og råtne

– De har likevel stått urøktet så lenge at krabbene ikke har fått mat, og har begynt å spise på hverandre. En god del var døde og råtne. Det er mot Mattilsynets regler for krabbeteinefangst, sier Lønning.

Det er snakk om flere hundre kilo krabbe, uten at Kystvakta kan si nøyaktig hvor mye.

– Vi fikk egentlig tipset om at det var åtte teiner til, men de fant vi ikke, sier Lønning.

Krabbebeslag

Kongekrabbene veies av mannskapet på KV Magnus Lagabøte, etter beslaget av 52 kongekrabbeteiner tirsdag.

Foto: KV Magnus Lagabøte / Kystvakten

Stort beslag

Han betegner dette som et rimelig stort beslag.

– Politiet er koblet inn i saken og teinene skal overleveres dem, sammen med anmeldelse av saken, bekrefter Lønning.

Også Fiskeridirektoratet er koblet inn i saken.

Operasjonsleder ved Østfinnmark politidistrikt hadde ikke hørt noe om saken onsdag morgen, men regner med å få saken inn i løpet av onsdagen.