Hopp til innhold

Beskriver regjeringens vindkraftplaner som «ren ondskap»

Leder i Norske Samers Riksforbund, Beatrice Fløystad, gikk i en kronikk hardt ut mot regjeringens vindkraftplaner, som hun omtaler som ren ondskap. Ordbruken skaper reaksjoner.

Beatrice Fløystad

Leder i NSR, Beate Fløystad, beklager ordbruken i kronikken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Ond er et ord som man legger til grunn i hendelser som massakrer, folkemord eller terrorangrep. Det er helt ok å være uenig, men det jeg forventer er respekt tilbake og et anstendig ordskifte, sier Tarjei Jensen Bech, fylkesvaraordfører i Troms og Finnmark.

Etter at Regjeringen godkjente Equinors søknad om å få elektrifisere Melkøya, har kritikken haglet mot myndighetene. En av aktørene som har gått hardest ut offentlig, er Norske Samers Riksforbund (NSR).

Melkøya Støre, Vedum og Aasland.

Fra regjeringens pressekonferanse ved Melkøya 8. august. Her ble godkjenningen av elektrifisering av Equinors gassanlegg ved Hammerfest offentliggjort.

Foto: Terje Haugnes / NRK

– Ren ondskap

I en kronikk signert partileder Beatrice Fløystad og Elle Margget Nystad, leder i NSRs ungdomsutvalg, beskrives Regjeringens vindkraftplaner i Finnmark som ren ondskap.

– Hvorfor bruker dere så sterke ord?

– Vi var veldig opprørt og trist. Pressekonferansen gjorde et veldig sterkt inntrykk, sier Fløystad.

Jensen Bech understreker at det er ordskift som dette som kan føre til at politiske parti blir demonisert.

Det er helt legitimt å være mot regjeringens kraftpolitikk, men å demonisere politiske motstandere tjener ingen sin sak, heller ikke den samiske, sier han.

Gikk for langt

Fløystad innrømmer at ordbruken i kronikken var å gå for langt.

– Vi vil jo ikke at det skal knyttes opp mot helt andre ting, der begrepet ond blir brukt, som med massakre og terror. Det var absolutt ikke vår mening, det vil jeg beklage, understreker Fløystad.

– Har dere ikke kontroll på det dere sender ut, og ser dere ikke at det kan skade deres egne saker når man ikke vektlegger ordene riktig?

Fløystad svarer ikke direkte på spørsmålet. I stedet tar hun opp mangler ved konsekvensutredninger som berører samiske områder.

– Nei, når det gjelder konsekvensutredninger i saker som dette, er ikke helsekonsekvenser utredet. NSR er ikke de eneste som har reagert på denne pressekonferansen, og dette handler jo også om den psykiske helsen, svarer Fløystad.

Ønsker industri

Jensen Bech, som selv er same, mener elektrifiseringen handler om å ha flere perspektiv på samfunnet.

Tarjei Jensen Bech på Slottsparken 1. september 2016

– Ordskift som dette kan føre til at politiske parti blir demonisert, sier Tarjei Jensen Bech.

Foto: HEAIKA SKUM NILSEN

– Jeg reagerer fordi jeg også er same. Som en same ønsker jeg at mitt lokalsamfunn og mitt fylke skal vokse. Jeg ønsker de samme industrimulighetene som i Sør-Norge. Gjør det meg til en ond person?, spør han.

For å kunne elektrifisere Melkøya, må det bygges nye kraftlinjer mellom Skaidi og Hammerfest. Kraftlinjene skal gå langs en allerede eksisterende trasé. To reinbeitedistrikt hevder prosjektet vil føre til negative konsekvenser for reindrifta.

Illustrasjon av Melkøya med planlagt utbygging

I løpet av seks år skal gassturbinene på Melkøya erstattes med elektrisk kraft fra land.

Illustrasjon: Equinor