Hopp til innhold

Skjerper rutinene ved Nord-Norges største sykehus – tar ikke imot smitteutsatte pasienter

Pasienter som har time på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, og som kan ha vært utsatt for smitte av det nye koronaviruset, må IKKE møte opp til time før de har snakket med den aktuelle avdelingen.

Restriksjoner

UNN i Tromsø innfører flere restriksjoner for å unngå koronasmitte blant ansatte og pasienter. Det opplyser fungerende smittevernoverlege Gunnar Skov Simonsen og fungerende direktør Marit Lind.

Foto: Lea Nilsen Marakat / NRK

Denne beskjeden går sykehuset ut med fredag ettermiddag. Bakgrunnen er at det også i Troms er blitt påvist flere smittede personer.

– Vi er opptatt av å ikke bringe smitte inn til UNN, både av hensyn til pasienter og de ansatte, sier fungerende UNN-direktør, Marit Lind.

På Universitetssykehuset Nord-Norge henger det plakater med informasjon til besøkende, ansatte og pasienter. Overalt er det plassert dispensere med desinfiseringsmidler.

– Vi har hele tiden brukt Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi har allerede sendt ut info til ansatte om at de som har vært på steder der det er vurdert større smitterisiko, ikke må komme på jobb. De må kontakte sin leder og eventuelt jobbe hjemmefra. Nå går vi ut med den samme oppfordringen til pasienter som har fått time, sier Lind.

Rene hender

Påminnelse om god håndhygiene på UNN i Tromsø.

Foto: Lea Nilsen Marakat / NRK

De nye restriksjonene overfor pasienter ble innført som ny rutine allerede tirsdag på sykehusene i Stavanger, Trondheim og Bergen.

Ved Ullevål sykehus er nesten 300 ansatte satt i karantene. 33 ansatte har testet positivt på det nye koronaviruset.

Vil ha mindre trafikk

Fra før har UNN innført besøksbegrensninger for pårørende til pasienter på sykehuset.

– De nærmeste pårørende er selvfølgelig velkommen til å besøke sine familiemedlemmer i sykehuset. Men vi ønsker å unngå den generelle trafikken i sykehuset med hensyn til smittespredning, sier fungerende smittevernoverlege, Gunnar Skov Simonsen.

I Tromsø er det nå flere tilfeller av koronasmitte. I Senja har en person testet positivt på det nye viruset etter en reise i Italia.

I Øverbygd i Målselv er 1300 soldater og sivile i militærleiren satt i karantene fordi det er oppdaget ett tilfelle av smitte.

Generelt er det færre smittede i nord enn lenger sør, men det er likevel viktig å ta flere forholdsregler, mener sykehuset.

Også ansatte som nå har vinterferie, har fått SMS fra sykehuset. Der blir de bedt om å lese anbefalingene til Folkehelseinstituttet, og vurdere om de har befunnet seg i et risikoområde.

– Vi gjør dette for at ikke smittepresset inn mot pasientgruppene våre skal bli unødvendig høyt, sier Simonsen.

Tidligere denne uka ble Pingvinhotellet ved UNN stengt for turister.

Helsedirektoratet gikk fredag ut med en oppfordring om at man bør la være å håndhilse i tida fremover for å unngå smittespredning.