Ber retten gå i seg selv

– Overgrepssaker vekker reaksjoner. Det vekker hat og avsky, og i noen tilfeller ønske om hevn. Dette har kanskje truffet dere også. Men det er viktig at dere frigjør dere fra dette. Dersom dere lar disse følelsene påvirke dere, skaper det et psykologisk hinder for å vurdere saken objektivt. Klarer dere ikke det, vil det slå negativt ut for tiltalte, sier forsvarer Sven Crogh til retten i sin prosedyre.