Ber politikerne jobbe for næring

– Politikerne må jobbe mer for å skape næringsutvikling og befolkningsvekst i Harstad, sier Bjørn Akselsen, næringsjef i Harstad kommune. Første halvår i år har kommunen hatt en befolkningsnedgang på 137 personer.