Hopp til innhold

Ber om stopp for industriområde i Sør-Varanger

Reinbeitedistrikt krever at Sør-Varanger kommune skrinlegger planer om et nytt industriområde, der det blant annet planlegges ny oljeterminal.

Kirkenes
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

«Alle utbyggingsplaner må skrinlegges hvis en skal unngå folkerettsbrudd», står med uthevet skrift i et dokument til Sør-Varanger kommune.

Der er reinbeitedistrikt 5 A/C Pasvik som via sin advokat Geir Haugen, ber om at alle planer for et industriområde på Tømmerneset utenfor Kirkenes i Sør-Varanger kommune skrinlegges.

På dette området planlegges det industrietableringer for opp mot seks milliarder kroner. Det aller størsteprosjektet der er Norterminals bygging av et nytt oljeomlastingsanlegg.

Det er beregnet å kunne bli den største investeringen i Nord-Norge siden utbyggingen av Melkøya utenfor Hammerfest.

I det seks sider lange dokumentet fra advokat Haugen til Sør-Varanger kommune, påpekes flere punkter på hvorfor de ønsker hele prosjektet skrinlagt.

Det ene er at de mener utbyggingen vil være i strid med folkerettens urfolksvern.

Et annet punkt er at de mener det er gjort en rekke saksbehandlingsfeil, som gjør at de sender en klage på saken til Sivilombudsmannen.

De mener også et reindriftsutredningen for konsekvensene denne utbyggingen har for reindrifta er mangelfull. Nå krever derfor reinbeitedistriktet at det utarbeides en tilleggsutredning for reindrifta.