Justisministeren griper inn i omstridt byggeprosjekt

Dårlige grunnundersøkelser kan gjøre den nye grensestasjonen på Storskog nær en halv milliard kroner dyrere enn nødvendig. Nå ber justisministeren om en grundigere vurdering av saken.

Grenseovergangen på Storskog

Her på Storskog planlegger Statsbygg en ny grensestasjon.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Den nye grensestasjonen på Storskog er, som mange andre bygg i Sør-Varanger kommune i Finnmark, planlagt på en tomt hvor det er fare for at det ligger gammelt sprengstoff fra andre verdenskrig.

Statsbygg har derfor planlagt å bruke fjernstyrte gravemaskiner i arbeidet i arbeidet med nybygget på grensa mot Russland. Dette har gjort at prosjektet har blitt rundt en halv milliard kroner dyrere.

Grensestasjonen er derimot det eneste byggeprosjektet hvor man har valgt denne dyre løsningen. Blant annet bygger Forsvaret et nytt bygg 700 meter unna. Der løste men utfordringen med mulig sprengstoff i grunnen med en undersøkelse til rundt en million kroner.

Svarte på spørsmål

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Dette er noe av bakgrunnen for at justisminister Anders Anundsen nå ber om en ny undersøkelse.

– Departementet har vært i dialog med Forsvarsdepartementet for å få gjennomført nærmere grunnundersøkelser ved Storskog sommeren 2014. Forsvarsdepartementet har bekreftet at det lar seg gjøre, skriver Amundsen i et svar til stortingsrepresentant Helga Pedersen.

Helga Pedersen

Helga Pedersen er fornøyd med at det kommer en ny vurdering av grensestasjonen på Storskog.

Foto: Anne Linn Kumano-Ensby / NRK

Pedersen stilte justisministeren et skriftlig spørsmål i etterkant av NRKs omtale av saken. Og stortingsrepresentanten er fornøyd med at det nå tas tak i saken.

– Jeg synes det er fint at Justisdepartementet har tatt kritikken innover seg, og at man vil gjennomføre nye grunnundersøkelser. Det er helt nødvendig å få dette faktagrunnlaget på plass, slik at man vet når prosjektet settes i gang at det skjer på en mest mulig kostnadseffektiv måte, sier hun.

Overprøver Statsbygg

Statsbyggs planlegging av byggeprosjektet har fått sterk kritikk.

Beslutningen om å benytte de dyre, fjernstyrte gravemaskinene var basert på en grunnundersøkelse gjennomført på vinteren. Flere mente der for at denne beslutningen var tatt på for spinkelt grunnlag.

Nå velger justisministeren å overprøve vurderingen til Statsbygg, og ber om at det gjennomføres nye undersøkelser på sommerstid.

Anders Anundsen hadde torsdag kveld ikke anledning til å kommentere saken.

Politimesteren i Øst-Finnmark krever en ny undersøkelse av grunnen der den nye grensestasjonen på Storskog skal bygges.
Statbygg baserte sin risikovurdering på en ekspolsivbefaring som ble gjort gjort midt på vinteren. 
Forsvaret advarte om at det var lite hensiktsmessig å gjøre det på det tidspunktet.