Hopp til innhold

Ber om importstopp i tørkekrisa: – Vi har aldri gjort noe lignende før

Grensa for hvor mange dyr som kan slaktes er snart nådd. Nå har Nortura og Troms Bonde- og Småbrukarlag tatt grep for å stoppe import av kjøtt.

Melkekyr på uttørket beitemark.

Intens varme og mangel på nedbør har ført til fôrmangel, og nå sendes det flere dyr til slakt enn det er plass til. Derfor oppfordres vi nå fra flere hold til å velge norsk kjøtt.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Fredag sendte Troms Bonde- og Småbrukarlag følgende beskjed til dagligvareaktør Coop Norge, og dagligvarekjedene Rema 1000, Kiwi og Spar:

Dere profilerer dere som bærekraftige og samfunnsbevisste. Med denne bakgrunnen ber vi om at dere slutter å ta inn importert kjøtt og kjøttprodukter for å avhjelpe situasjonen for norske matprodusenter.

Troms Bonde- og Småbrukarlag

– Vi har aldri gjort noe lignende før. Dette er en helt spesiell anledning, sier fylkessekretær i laget, Margrethe Figved.

Årsaken er at bøndene har måttet sende unormalt mange dyr til slakting de siste ukene, grunnet den ekstreme tørken som har ført til fôrmangel, særlig sør i landet.

Men nå er Norturas fryselager snart fulle, og det blir ekstra viktig å få det norske kjøttet ut i butikkene.

Maksgrensen for hvor mye storfekjøtt som kan fryses på lagrene er 2500 tonn. Denne uka passerte vi 1200 tonn, og grensen kan være nådd innen en måned. Nortura, som eies av 18 800 bønder og næringsdrivende, har nå søkt om å få øke grensen til 5000 tonn.

Nortura ber om økt toll

I tillegg til et forsøk på å øke lagringskapasiteten, har Nortura denne uken sendt en anmodning til Landbruksdirektoratet, om å heve tollen på importert storfekjøtt.

Ole Nikolai Skulberg

Ole Nikolai Skulberg sier at toll-økningen i praksis vil bety at importen stopper, fordi det ikke lenger vil lønne seg å importere storfe.

Foto: Nortura

Dette vil ha virkning fra 17. juli, ifølge direktør Ole Nikolai Skulberg, i Nortura totalmarked:

– I praksis vil importen av storfe stoppe etter dette, fordi tollsatsen vil bli så høy at det ikke lenger vil lønne seg.

Tollen skulle i utgangspunktet ikke økes før 1. august. Det er krisen som er årsaken til at Nortura nå tar initiativ. Figved er fornøyd med Norturas anmodning, og sier hun håper det vil hjelpe.

Butikkene forstår

I Sverige har flere butikker allerede sluttet å selge internasjonalt kjøtt på grunn av tørka. Nå får norske butikker samme oppfordring.

Svensk butikk kutter kjøttimport

Plakat satt opp på Coop Visby i Gotland.

Foto: Geir Langeseth / Privat

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, sier til NRK søndag at de tar situasjonen på alvor, og at de for øyeblikket ikke importerer storfekjøtt.

– Dette er først og fremst en tøff situasjon for bøndene. Vi holder tett dialog med våre samarbeidspartnere i landbruket, og ønsker å selge mest mulig norske landbruksprodukter, sier Søyland.

I Coop Norge sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen at de gjør det kan for å hjelpe og forebygge situasjonen, men han mener situasjonen er annerledes i Sverige fordi de importerer mer enn oss.

– Slik situasjonen er nå begrenser importen seg selv. Vi har så å si kun norsk kjøtt i våre butikker, skriver han i en e-post til NRK.

Nå prøver de også å stoppe to av høstens kampanjer der de i utgangspunktet skulle bruke importert kjøtt.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge

Fredag var Coop Norge i kontakt med deres leverandører, for å forsikre seg om at de kun selger norsk kjøtt i tiden som kommer. Harald Kristiansen sier aksjonen i Sverige i prisverdig.

Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Også REMA 1000 svarer at de i all hovedsak har norskprodusert kjøtt i sine butikker.

– Vi følger situasjonen i landbruket tett og har god og har kontinuerlig dialog med våre leverandører, sier Mette Fossum, direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt.