Ber om å unngå kollektivtransport

– Når skolene åpner på mandag, bør alle som kan, bruke privatbilen til å kjøre skolebarn. Det er oppfordringa fra Troms og Finnmark fylkeskommune, for å unngå fulle busser og at elever blir stående igjen. Det er halvert kapasitet på bussene på grunn av smittevern, og fylkeskommunen kan ikke garantere at alle får plass.