Ber kommunene si nei til vannskuter

Forum for natur og friluftsliv i Troms ber kommunene si nei til frislipp av vannskuter. FNF – med 13 natur- og friluftsorganisasjoner – mener vannskuterkjøring vil gå på bekostning av de som bruker kysten og innsjøene som rekreasjonsområde. Den peker på støy, utrygghet og fare for sjøfugler. Kommuene kan si fra til miljødepartementet før 23.mars.