Hopp til innhold

Ber garnfiskere i Finnmark vise aktsomhet

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har registrert fiskefartøy med bifangst av store mengder kongekrabbe i garna i Finnmark. Sjøtjenesten ber alle som skal fiske i fjordene i Finnmark om å vise aktsomhet ved setting av garn for å unngå neddreping av kongekrabbe.

Kongekrabbe i fiskegarnet
Foto: Jo Dikkanen