Ber familien slippe ny rettsrunde

Støttespillerne til Yaldas familie håper saken ikke blir anket og at asylbarnet Yalda får fred.

Yalda

Fredag ble det klart at Yalda vant saken mot UNE i Oslo tingrett. Nå håper støttespillerne at dommen bli stående.

Foto: Trygve Andreassen

Fredag ble det kjent at asyljenta Yalda Bahadori fra Tromsø og foreldrene hennes får bli i Norge og Tromsø etter at de vant saken mot Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo tingrett.

Familien har hatt mange støttespillere. Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort tvitret i går:

«Jeg har nettopp snakket med verdens gladeste jente. Yalda får bli i Tromsø! Et lite skritt for Oslo tingrett – en stor, stor seier for barnets beste.»

Også fagbevegelsen har støttet familien.

Fylkesleder Britt Aas i Fagforbundet i Troms håper nå at staten ikke anker saken.

Ikke sikker

Yalda Bahadori

Yalda bor i Tromsø.

– Jeg vet også at det handler mye om saksbehandlingsfeil fra UNEs side i rettssaken, så jeg håper det også ligger så sterkt til grunn at UNE skjønner at nå må de gi folk fred, sier Aas til NRK.

Hun sier man ikke kan være sikker på at det ikke kommer en anke, men hun håper det.

Også NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) har fulgt saken tett. De tror denne dommen vil få betydning for andre familier der barna har sterk tilknytning til Norge.

– Denne dommen, sammen med signalene regjeringen kom med i Barn på flukt-meldingen, gjør at UNE må gå mye grundigere inn å vurdere hva som faktisk er barns beste. Det tror vi kommer til å bety at flere får opphold, sier Ann-Magrit Austenå til NRK.

Splittet familie

Yalda møter Støre

Her møter Yalda utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Myndighetene ønsket å sende Yalda og hennes mor til Moldova, og faren til Afghanistan. Men det mente familien var brudd på FNs barnekonvensjon.

Denne rettssaken har vært den første mot staten etter at stortingsmeldinga om barn på flukt ble lagt frem.

– Dommen viser at Utlendingsnemnda ikke har foretatt en forsvarlig behandling av denne saken. Men det er uklart hva som nå skjer. Det kan jo hende at nemnda anker saken til lagmannsretten, selv om jeg ikke tror det.

– Familien kan i hvert fall ikke sendes ut av landet før det foreligger en rettskraftig dom, sa familiens advokat Arild Humlen til NRK fredag etter at dommen var klar.