Hopp til innhold

Benekter ukjent lakserømming

Samtlige fiskeoppdrettere i Vest-Finnmark benekter at det skal ha skjedd en ny, ukjent lakserømming ved deres anlegg.

Laks i merd

Det ble i går spekulert i hvorvidt det kan ha skjedd en ukjent lakserømming i Finnmark. Dette på grunn av at det som angivelig skal være oppdrettslaks av «feil» størrelse ble levert ved Marine Harvest sitt anlegg i Kvænangen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

En sjølaksefisker hevder til Altaposten å ha fått oppdrettslaks som mest sannsynlig ikke stammer fra den nylige lakserømmingen i Kvænangen. Dette fordi fisken var rundt 2,5 kilo, og ikke 1 kilo som var størrelsen på den rømte fisken.

– Dette tyder på at vi muligens må starte jakten på kilden til en til nå ukjent rømming, sa seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Rune Rasmussen til avisen.

– Ingenting tyder på rømming

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hermod Larsen, sier tirsdag til NRK at han stiller seg undrende til oppslaget i Altaposten.

Hermod Larsen

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hermod Larsen, stiller seg uforstående til oppslaget i Altaposten.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er ingenting som tyder på at det har vært rømming av laks i Vest-Finnmark. Det er levert inn laks på anlegget i Kvænangen, men hvorvidt det er villaks eller oppdrettslaks vet man jo ikke før det er tatt skjellprøver av fisken.

Fiskeridirektoratet har nå vært i kontakt med alle aktuelle oppdrettsaktører i Vest-Finnmark, og samtlige utelukker en nylig rømming ved deres anlegg.

Frustrert over oppslag

– På bakgrunn av alt oppstyret som har vært og det fokuset som er på oppdrettsfiske om dagen, er de på tå hev og har høy beredskap for å sjekke utstyret sitt. Det har de gjort, og de har ingen indikasjoner på at det har vært rømming, sier Larsen.

Oppdretterne uttrykker frustrasjon over oppslaget som spekulerer i en ny, skjult lakserømming i Vest-Finnmark.

– Når sånne oppslag kommer blir de ganske frustrerte. Per dags dato så har ikke vi fått konstatert om det er villaks eller oppdrettslaks som er levert inn, sier han.