Belønna nærvær gir mindre fravær

Ved å honorere ansatte som stiller på jobb, ser Lenvik kommune ut til å få bukt med det høye sykefraværet.

Sjukepleiar

Illustrasjonsfoto.

Foto: Eirill Wiik / Scanpix

Etter at Nærværprosjektet starta opp i januar i år, har nærværet økt med 1,9 prosent. Det viser tall fra første og andre kvartal. Dette er også en økning i nærværet fra i fjor.

Nærværsprosjektet har som mål å oppnå et nærvær på minst 92 prosent innen 2016. Den positive utviklinga vises i svært mange av kommunens virksomheter. Nærværet beregnes hvert kvartal og sammenlignes med samme kvartal året før.

Brukes sosialt

Honoreringen gis i form av et fast tilskudd på to tusen kroner til de avdelingene som har 88 prosent nærvær eller mer. I tillegg gis det hundre kroner per ansatt. Tilskuddet skal brukes til sosiale tiltak på arbeidsplassen.

– Nærværsprosjektet har stor oppslutning i organisasjonen, men det er ennå for tidlig å konkludere med at det økte nærværet ene og alene er et resultat av dette prosjektet, sier rådmannen i et saksframlegg til Arbeidsmiljøutvalget.

Prosjektet skal gjennomgås etter ett år, og da vil man kunne si mer sikkert om det har hatt den ønskede effekten. Parallelt med nærværsprosjektet jobber kommunen også med andre tiltak for å styrke nærværet.