Bellona: – Dette er en skandalerigg som aldri skulle vært satt i drift

Bellona er svært kritisk til boreriggen «Scarabeo 8» som tirsdag fikk slagside i Barentshavet.

Montasje

Bellona-leder Frederic Hauge vurderer å politianmelde riggeier og Eni Norge.

Foto: NRK/Scanpix

140 personer sto klare for å bli evakuert etter at riggen fikk slagside klokka 15.15 tirsdag ettermiddag mens den lå ved Salina-feltet i Barentshavet, 220 kilometer nordøst for Hammerfest.

Riggen fikk problemer med en ballasttank, og riggen krenget 5,7 grader. Vel én time etter var oljeriggen tilbake i normalposisjon.

– Et alvorlig varsku

Bellona hevder boreriggen «Scarabeo 8» er en skandale som aldri skulle vært satt i drift.

– Dette er en skandalebefengt plattform som jeg mener aldri burde ha vært i drift. Den har en forhistorie med alt fra sabotasje til kraftige påpekninger fra Petroleumstilsynet fra så sent som i april i år. Tilsynet avdekket en rekke feil på riggen, blant annet feil knyttet til ballast og stabilitet. Dette er et alvorlig varsku. Og så får vi bare være fryktelig glade for at riggen ikke boret i olje- eller gassførende lag da slagsiden oppsto, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NRK.

Bellona vurderer nå å politianmelde både den italienske riggeieren Saipem og det italienske oljeselskapet Eni Norge, som leier riggen.

– En alvorlig hendelse

Også Naturvernforbundet er kritisk til det som skjedde tirsdag ettermiddag.

Leder Lars Haltbrekken sier han er glad for at været var såpass bra, og at det kunne gått virkelig galt.

– Dette har vært en alvorlig hendelse. Oljeriggen krenget og det ble gjort klart til evakuering. Heldigvis var det godt vær i området og det har ikke vært noe utslipp av hverken olje eller forurenset vann. Likevel, hendelsen viser med all tydelighet at uhell skjer og at risikoen for at det skal skje noe er langt større enn oljeindustrien prøver å fortelle oss, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Riggen er klargjort

Kommunikasjonsrådgiver i Eni Norge, Grete E. Foldnes, kommenterer Hauges utspill slik:

– «Scarabeo 8» er klargjort for drift i de nordlige farvann. Vi skal granske hendelsen og tar saken- på alvor, sier hun til NRK.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere Frederic Hauges utspill.

– Truer sikkerheten i nord

Og Høyre-topper i Nord-Norge ser med bekymring på dette er den andre nestenulykken i nord på kort tid.

23. august måtte et Orion-fly fra det norske forsvaret nødlande på Banak etter at det hadde oppstått røykutvikling i kabinen.

– Hva om ulykkene hadde skjedd midtvinters eller i litt større skala. Beredskapen her oppe er langt fra god nok til å takle ulykker av større dimensjoner. Dette truer sikkerheten i nord, sier Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen (Høyre).

Han mener at det foreslåtte Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN), snart må bli en realitet i Finnmark.

– Alle mener dette er en kjempeidé, men det skjer ingen ting. Vi vet at dette har blitt sendt fra Statsministerens kontor til departement til departement. Vi krever bedre beredskap i Finnmark, og Banak lufthavn i Porsanger er et naturlig sted for lokalisering av dette, sier Hanssen.

Tar det til Stortinget

Stortingsrepresentant og leder av Finnmark Høyre, Frank Bakke-Jensen, deler kravet fra Porsanger.

– Med blant annet økt skipstrafikk, oljeindustri og fiske kombinert med tidvis vanskelige klimatiske forhold gir det store utfordringer i forhold til redningsoperasjoner i farvannene her oppe. Derfor må regjeringen nå fokusere på arbeidet. Vi kan ikke sitte stille og se på at en enda større ulykke skjer. Dette er noe jeg vil ta opp i Stortinget i høst, sier Bakke-Jensen.