Hopp til innhold

Bellona støtter gruvedrift

Miljøorganisasjonen Bellona sier ja til gruvedrift i nord, og mener det er plass dersom reinbeiter blir tatt bedre vare på.

Sydvaranger gruve AS

Bellona mener det er plass til flere gruver i Nord-Norge. Dette bildet er tatt i Sydvaranger Gruver i Bjørnevatn.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Reindriftsnæringen er skeptisk til etableringer av gruvevirksomhet i Nord-Norge fordi dette vil gå ut over deres beiteområder. Miljøorganisasjonen Bellona tror derimot det vil være mulig å finne plass til begge næringer.

Mener det er plass til gruver

Løsningen Bellona ser for seg er å bedre beitemulighetene på områdene som i dag allerede er nedbeitet. Slik ser miljøorganisasjonen for seg at det kan gjøres plass til mineralnæringen.

– Vi vet at en del beiteområder for rein i Norge i dag er veldig sterkt nedbeitet, og nesten på grensen til å være ødelagt. Men hvis vi hadde prosjekter hvor vi revegiterte og rehabiliterte disse områdene slik at gjenveksten og kvaliteten på disse områdene ble bedre, så kunne det vært et eksempel på et kompenserende tiltak, sier rådgiver Karl Kristiansen i Bellona.

På et seminar om gruvedrift i nord snakket Kristensen varmt om å vinne ut mineraler. Og det er for å gi plass til gruvedrift at Kristensen foreslår å sette i gang tiltak får å kunne ta i bruk igjen nedbeita områder.

Møter skepsis

Men Kristensens tanka om hvordan reindrifta skulle få kompensasjon for at de miste land til gruveindustri møter skepsis.

– En del av områdene han snakker om går i syklus. Reindriften bruker ikke alle områdene hvert eneste år. Enkelte områder spares til et annet år når det er behov for dem. Så selv om det et år er dårlige beiter i et område, kan det om ti år være bra igjen, sier president i Samerådet, Aile Javo.