Bellona stenger Russlands-kontor etter agent-stempel

Bellona Murmansk er historie. Mandag ble det besluttet å stenge organisasjonen – et halvt år etter at de ble stempel som utenlandske agenter av russiske myndigheter.

Murmansk

Bellona Murmansk var i går offisielt historie. Den stadig vanskeligere situasjonen for frivillige organisasjoner gjør at Bellona Murmansk ikke ser annen utvei enn å stenge.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

I mars ble Bellona i Murmansk stemplet som utenlandske agenter av russiske myndigheter.

Anna Kirejeva i Bellona Murmansk

Anna Kirejeva, tidligere ansatt ved Bellona Murmansk.

Foto: Privat

Og mandag kom beskjeden om at kontoret stenger i sin nåværende form. Bellona Murmansk slutter å eksistere som en russisk uavhengig organisasjon, forteller Anna Kirejeva, en av fire tidligere ansatte ved kontoret.

– Dette har vært en lang prosess, men mandag ble det bestemt at det ikke lenger er mulig for oss å fortsette arbeidet. Vi ser nå på om det vil være mulig å videreføre Bellonas arbeid i en annen juridisk form her i Murmansk, men Bellona Murmansk som en uavhengig russisk miljøorganisasjon er historie, sier Kirejeva.

Opp- og nedturer i 20 år

I 20 år har Bellona jobbet med atomsikring, industriforurensing og fornybar energi på Kolahalvøya, en av Russlands mest militariserte og industritunge regioner.

ATOMAVFALL

Lasteskipet «Lepse» var i mange år ankret opp i Murmansk havn med store mengder farlig og usikret atombrensel om bord. Skipet er nå fjernet og destruert, en sak bellona jobbet lenge med.

Foto: Huus-Hansen, Hilde / NTB scanpix

Bellona har vunnet mange miljøkamper opp gjennom årene, blant annet gjennom fjerning og destruering av lasteskipet «Lepse» som i mange år ble brukt som lagringsplass for brukt atombrensel.

Men 20 års miljøhistorie har også vært preget av nedturer. Norilsk-Nickel-konsernet spyr fremdeles ut tungmetaller og svoveldioksid fra sine smelteverk i Nikel og Zapoljarnij like ved norskegrensen, tross for 40 år med politisk press fra Norge.

Må presentere seg som utenlandsk agent

Russiske myndigheter innførte i 2012 en lov som sier at organisasjoner som driver politisk arbeid og finansieres fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

Både urfolksorganisasjoner, Nordisk ministerråd, organisasjoner som overvåker valg og flere menneskerettighetsgrupper er rammet av loven – en lov som internasjonalt blir kritisert for å strupe sivilt samfunn i Russland.

Organisasjonene plikter også å opplyse om dette i alle sammenhenger; på sine nettsider, på brevpapir og før man tar ordet i forsamlinger og på konferanser.

Det er nettopp derfor Bellona Murmansk nå stenger dørene, sier Kirejeva.

– Så lenge vi er utenlandske agenter vil det ikke være mulig å jobbe med verken myndigheter eller selskaper. Argumentene våre blir avfeid med at vi er agenter. Uttrykket utenlandsk agent har også en veldig negativ klang i det russiske språket – vi er definert nærmest som spioner å regne, sier Kirejeva.

– Stadig vanskeligere i Russland

Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona, sier rommet for frivillige organisasjoner stadig har blitt vanskeligere de siste årene.

Etter at organisasjonen i Murmansk fikk stempel som utenlandsk agent i vinter har Bellona jobbet med forskjellige løsninger for kontoret i Nordvest-Russland.

Fremdeles er det uklart om, og i hvilken form, Bellona Murmansk kan fortsette.

– Vi merker st det er vanskeligere for våre ansatte å jobbe i Russland, og det er vanskeligere å få ut informasjon. Enkelte myndighetspersoner er ikke lystne på å samarbeide med uavhengige organisasjoner, siden man jevnt over ugleser slike organisasjoner og spesielt de som får penger utenfra.

Andrejevabukta

Andrejevbukta fire mil fra Norge er verdens største lagringsplass for brukt atombrensel. Arbeidet med å uttransportere radioaktivt materiale til destruering vil starte om noen år.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

– Vi blir sett på som spioner og landsforædere, og det er blitt vanskeligere å drive et fornuftig arbeid i landet, sier Bøhmer.

– Hvordan skal Bellona Murmansk kunne fortsette sitt arbeid nå?

– Det er flere muligheter. Det som er viktig er at vi får til en ordning der vi følger norske og russiske regler når det gjelder overføringer av penger og at vi betaler den skatten vi skal. Men om vi ser realistisk på dette vet vi at dersom russiske myndigheter ønsker å stanse Bellonas virksomhet i Murmansk, vil de klare det på en eller annen måte, sier Bøhmer.

Bellonas St. Petersburg-kontor er fremdeles ikke stemplet som utenlandske agenter, opplyser Bøhmer.