Bellona: – Ansatte vasser i bakterier fra ledelsens avføring

Arbeiderne på gassanlegget på Melkøya har vært utsatt for farlige bakterier, og Equinor har holdt saken hemmelig, hevder Bellona. Selskapet avviser kritikken og sier at de fikser problemet nå.

Skumutslipp med avføringsbakterier på Melkøya

Skummet som spres på Melkøya inneholder tarmbakterier, ifølge Bellona. Saken er nå anmeldt til politiet.

Foto: BELLONA

Bellona har anmeldt saken til politiet i Finnmark, sier leder Frederic Hauge til NRK.

Ifølge Bellona har store mengder skum med farlig forurensing fra en septiktank vært et problem på Equinors gassanlegg på Melkøya. E.coli og andre tarmbakterier spres fortsatt på arbeiderne.

– De har ikke informert arbeiderne, kommunelegen, miljømyndighetene eller Petroleumstilsynet. Dette er svært alvorlig. De sprer rett og slett ledelsens avføring over de ansatte, sier Hauge.

Rapport bekrefter

Equinor fikk en rapport i februar 2019 om at skummet inneholder store mengder farlige bakterier.

– Det er sterke ord i denne rapporten, som er utarbeidet et konsulentselskap. Equinor har ikke fulgt noen av påleggene, hevder Hauge.

Hauge betegner det som grove brudd på arbeidsmiljøloven og smittevernreglene.

Bellona-leder Frederic Hauge

Bellona-leder Frederic Hauge sier han ser på det som svært alvorlig at det i over et år har lekket potensielt helsefarlig skum med tarmbakterier ut på Equinors anlegg.

Foto: Ole Dalen / NRK

Bellona har også opplysninger om at ansatte har varslet Petroleumstilsynet det siste året, uten at tilsynet har reagert.

Hauge anklager Equinor for å sluntre unna med analyser som kunne gitt flere svar om omfanget av problemet.

Equinor: Følger strenge rutiner

Pressetalsmann Eskil Eriksen i Equinor avviser overfor NRK at selskapet ikke har tatt rapporten alvorlig.

– De ansatte ble informert i april 2019. Vi har tatt det på alvor. Vi har brukt tid på å finne hva som er rotårsaken og hvordan dette kunne komme ned i sjøvannsinntaket, sier Eriksen.

Han sier at problemet gjelder en begrenset del av anlegget. Equinor er i ferd med å bygge om den aktuelle delen for å hindre forurensningen.

Pressetalsmann Eskil Eriksen.

Eskil Eriksen i Equinor sier selskapet har fulgt opp rapporten om bakteriene.

Foto: Equinor

I mellomtiden har de fulgt rutiner og brukt verneutstyr for å sikre at arbeiderne ikke blir utsatt for smitte. De har blant annet brukt drakter som skal renses eller kastes etter én gangs bruk, sier Eriksen.

Han kan ikke svare på om Equinor har informert kommunelegen om saken.

En av arbeiderne på stedet har vært syk med luftveisinfeksjon og vært borte fra jobb noen dager. Det er likevel usikkert om smitten hadde noen sammenheng med forurensningen på anlegget, ifølge Eriksen.

– Ukultur

Bellona kom over rapporten om bakterieproblemene da de gransket storbrannen på Melkøya.

Rapporten har ingen direkte tilknytning til brannen. Den er likevel relevant, sier Hauge.

– Den viser i en kultur og et forhold til medarbeidere og vernetjeneste som er under enhver kritikk. Det ser vi også i brannårsaken. Men utover det er det ingen sammenheng mellom sakene.

I anmeldelsen av Equinor skriver Bellona blant annet at tarmbakteriene fra avføring kan spre seg til maten til arbeiderne på Melkøya.

Bellona skriver at det er kloakk fra ledelsen i administrasjonsbygget som er opphav til forurensningen i skummet.

Foto: Bellona