Bellona krever settestatsråd

Mener Berg-Hansen mangler den nødvendige troverdigheten.

Frederic Hauge

Bellona-leder Frederic Hauge mener Lisbeth Berg-Hansen har et troverdighetsprobleme både nasjonal og internasjonalt.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

Fiskeri -og kystminister Lisbeth Berg-Hansen kan ikke fronte opprettsnæringa verken nasjonalt eller internasjonalt, det mener Frederic Hauge i Bellona.

I høst ble selskapet hennes anmeldt for lakserømming, og nå har miljøvernforbundet anmeldt det samme selskapet fordi det har mer lakselus på fisken enn det som er tillatt.

Norsk oppdrettsnæring har i det siste fått større oppmerksomhet også internasjonalt. Ikke minst blir det fokusert stadig sterkere på miljøaspektet.

Hauge mener at en fiskeristatsråd som selv har flere anmeldelser på seg for miljøkriminalitet vil ha liten troverdighet både nasjonalt og internasjonalt.

- Norges troverdighet internasjonalt vil være svekket som følge av det, og det vil være en belastning.

Han mener statsminister Jens Stoltenberg bør sette en annen statsråd enn fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til å håndtere saker som gjelder lakselus og oppdrettskonsesjoner.

Stortinget har bedt om forklaring


Fremskrittspartiets leder Siv Jensen har bedt Berg-Hansen om å møte i Stortinget for å forklare seg om sine bånd til oppdrettsnæringa.

- Jeg kommer aldri til å beskylde henne for ikke å ha et engasjement. Til det har hun for interesse i næringen. Det synes jeg i utgangspunktet er bra, men for å unngå fremtidige habilitetskonflikter så bør dette klargjøres på forhånd.

Forklarer seg gjerne - selger ikke

Lisbeth Berg-Hansen har sagt at hun gjerne forklarer seg for Stortinget, men hun

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen på Norges fiskarlags landsmøte.

Fiskeriministeren vil forklare seg for Stortinget, men vil ikke selge seg ut av oppdrettsnæringa.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

kommer ikke til å selge seg ut oppdrettsnæringa.

- Det er helt uaktuelt. Det er livsverket til familien min, og her hjertet mitt ligger.

- Slik jeg ser det så er det bare noen få saker at jeg vil være inhabil, så jeg opplever det slik at jeg kan være fiskeriminister for hele kysten og alle næringene som det innebefatter.