Bekymret over miljøskeptikere

Det er alvorlig at mange fornekter at klimaendringene er menneskeskapt, mener Ap-politiker.

Utslipp av CO2

Ikke alle tror at klimaendringene kun er menneskeskapt.

Foto: NRK

En ny undersøkelse viser at en av fem velgere er uenige i at klimaendringene er menneskeskapt.

Det bekymrer andrekandidat til stortingsvalget for Troms Ap, Martin Henriksen. Han mener det er alvorlig at mange fornekter at klimaendringene har sammenheng med forurensing skapt av mennesker.

– Det er full enighet blant de fleste seriøse forskere i verden om at klimaendringene er menneskeskapt, sier Ap-politikeren.

Flest Frp skeptikere: – Ikke overraskende

En helt fersk spørreundersøkelse foretatt av NORSTAT, på vegne av NRK, viser at en av fem velgere er uenige i at endringene i klimaet er forårsaket av mennesker. De fleste skeptikerne finner man i Frp, der nesten halvparten av de spurte er skeptiske til at menneskene er årsaken til klimaforandringene. Ikke overraskende, sier Martin Henriksen.

Martin Henriksen

Andrekandidat til stortingsvalget for Troms Ap, Martin Henriksen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Jeg må stille spørsmål om vi nå betaler prisen for at vi har en klimafornekter som president i USA, og klimafornektere representert ved Fremskrittspartiet i regjering i Norge.

Henriksen viser blant annet til tidligere uttalelser fra justisminister og stortingskandidat for Troms Frp, Per-Willy Amundsen.

Men uansett, de fleste som er spurt i undersøkelsen tror at klimaendringene skyldes forurensing fra oss mennesker. Om enn i kombinasjon med bidrag fra naturen.

– Hvis ikke holdningen til skeptikerne endres, er det svært alvorlig, mener Martin Henriksen.

Justisminister Per-Willy Amundsen har ikke vært tilgjengelig for kommentarer.