Bekymret for at oljebransjen skal senke standarden

Fagforbundet sier deres medlemmer møter press på alle kanter nå som det er dårlige tider i oljebransjen.

Nedgang i oljebransjen

Fagforbundet mener at nå som det er dårlige tider på norsk sokkel, og hvor det er varslet kutt av 33.071 arbeidsplasser, så vil også oljenæringa se mot andre måter å spare penger på.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vi må stå imot presset som kommer. Hvis ikke så blir sikkerheten svekket, sier forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande.

Fagforbundet mener at med dårlige tider på norsk sokkel, hvor det er varslet kutt av 33.071 arbeidsplasser, så vil oljenæringa se mot andre måter å spare penger på.

– Det er et tegn i tiden. Vi får press på lønninger, arbeidstider, sikkerhetskritiske ting og miljø. Alt blir satt press på nå, mot slik det vanligvis er i gode tider, sier han.

Sande sier rett og slett at bransjen har en egen skuff med tiltak de setter inn for å spare penger, som aldri ville vært godtatt ellers.

Leif Sande

Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, mener nedskjæringer i bransjen gjør at oljenæringa ser etter andre steder å spare penger.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Avviser lavere sikkerhet

Det avvises av viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen, i interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Det er ingen som er tjent med å sette i gang tiltak for å svekke sikkerheten. Det er selskapene bevisst på. De ønsker å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på en forsvarlig måte, enten konjunkturene går opp eller ned, sier han.

Har undersøkt

Samtidig så skjedde det noe urovekkende i fjor. I løpet av 2015, et år prega av kutt og nedskjæringer, så begynte fjoråret med mange bekymringsfulle hendelser og nestenulykker.

Eileen Brundtland

Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet.

Foto: Petroleumstilsynet

Hele seks granskinger ble iverksatt av Petroleumstilsynet før utgangen av mars 2015. Flere fulgte utover året. Totalt etablerte Petroleumstilsynet 10 granskinger i fjor, flere enn noen gang før i løpet av ett år.

– Vi hadde mange granskinger i fjor, alvorlige hendelser, og vi har spurt oss hva som er årsaken. Er det likhetstrekk mellom dem? Er det nedskjæringene eller er det tilfeldige variasjoner? Vi har analysert bakgrunnen for de ti granskingene, uten at vi har funnet en klar sammenheng mellom dem og nedskjæringene i bransjen foreløpig, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet.

Følger med

At Petroleumstilsynet har stilt disse spørsmålene viser at dette er en reel bekymring. Tilsynet kommer til å følge med på dette i 2016, men poengterer at ikke all nedskjæring går ut over den standarden norsk sokkel har vært kjent for.

– Det blir satt i gang prosesser som forenkler. Det kan også gi bedre sikkerhet. Vi mener det er fult mulig å både jobbe sikkert og kutte kostnader, sier Brundtland.

Industri Energi er på ingen måte beroliget. Fagforbundet, som altså har 3 000 tillitsvalgte og 61 000 medlemmer, varsler allerede nå tøffere forhandlinger. De er klar i sin tale, gullalderens sikkerhetsstandard skal opprettholdes.

– Forhåpentligvis klarer vi å beholde styrken vår slik at vi er i stand til å stå imot. Jeg mener at uten sterke fagforeninger, så hadde vi sett en helt annen sikkerhetsstandard på norsk sokkel, sier Sande.