Begynner å bli enige i Tana

Tana Arbeiderparti og Tana SV ønsker et politisk samarbeid for den neste perioden. Så langt er partiene blitt enige om å beholde Frank M. Ingilæ (Ap) som ordfører, mens Elisabeth Erke (Ap) blir varaordfører. Nå ønsker de å invitere Árja og Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti for å drøfte muligheten for et utvidet politisk samarbeid.