Hopp til innhold

Befolkningen krever svar om framtiden på Svalbard

– Uvissheten som råder gjør at samfunnet mister kompetanse, utviklingskraft og ressurspersoner. Det kan raskt bli en negativ spiral, sier leder i Svalbard Næringsforening.

Gågate svalbard

Longyearbyen venter på svar. Hva skjer med Store Norske, og med de ansatte?

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Nå må det komme en beslutning. Det kan ikke være sånn at et av Norges strategisk sett viktigste samfunn settes på vent fordi eierne i et aksjeselskap ikke kan bestemme seg, sier leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik.

Krisen i Store Norske kullkompani, hjørnesteinsbedriften på Svalbard, er omfattende og har vært kjent lenge. Det er varslet at 150 medarbeidere mister jobben innen neste år, og allerede har 30 personer måttet pakke sammen.

Terje Aunevik

Leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik, sier befolkningen har behov for å vite hva som skjer på Svalbard.

Foto: Privat

Usikkerheten som preger øysamfunnet medfører et handlingsvakuum, sier Aunevik, og utydelige signaler om retning skaper uro.

– Det handler ikke om å diskutere ja eller nei til kullgruvedrift, det handler om at vi må vite hva vi kan forholde oss til framover, sier han.

Styrt avvikling bli en realitet

Næringslivet og lokalpolitikerne har stått samlet etter at nyheten ble kjent om underskuddet, og i perioden jobbet frem et sett av planer som er klare til å realiseres.

– Om eierne fortsetter å skyve beslutningen foran seg kan alternativet om styrt avvikling fort bli en realitet helt av seg selv. For hvem ønsker å jobbe i et selskap man ikke vet hva er i morgen? spør Aunevik.

Styret i Store Norske har besluttet en modell med driftshvile i Svea, og en dobling av produksjonen ved gruva i Longyearbyen. I styrets beslutning ligger også utvikling av nye forretningsmuligheter ved siden av selve gruvedriften.

– Derfor berører beslutningene også selve omstillingsarbeidet som nå må iverksettes i Longyearsamfunnet, sier Aunevik.

Et næringsliv på vent

En spørreundersøkelse utført av Svalbard Næringsforening blant sine medlemsbedrifter viser at signalene er tydelige:

  • Mer enn 40 prosent av bedriftene har satt planlagte investeringer på vent
  • 50 prosent forventer nedgang i omsetning, og nærmere 10 prosent forventer stor nedgang

– Uvissheten som råder gjør at samfunnet mister kompetanse, utviklingskraft og ressurspersoner. Det kan raskt bli en negativ spiral, sier Aunevik.

– Det koker ned til noe så enkelt og vanskelig som: Hva vil Norge med Svalbard? Og i det perspektivet er denne beslutningen for viktig til å legges i Store Norskes styrerom.

Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland mener Svalbard har en unik posisjon.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Saken har høy prioritet

Næringsminister Monica Mæland (H) forteller at Næringsdepartementet er i nær dialog med Store Norske om situasjonen og selskapets videre utvikling.

– Det er en omfattende og viktig sak, og jeg vil ikke nå kommentere på når en avklaring om Store Norske vil være på plass. Saken har høy prioritet og vi arbeider så raskt det er mulig, sier Mæland.

Hun mener Svalbard har en unik posisjon, både innenfor forskning og undervisning, reiseliv og romvirksomhet. Det er viktig å ha flere ben å stå på utover gruvedrift, sier Mæland.

– Vi må se nærmere på hvordan vi best kan legge til rette for å videreutvikle eksisterende næringsliv og skape ny aktivitet i Longyearbyen og på Svalbard.