Hopp til innhold

Befal anker overgrepsdom

En befal ble i januar dømt til 90 dagers fengsel for seksuelt krenkende atferd av Hålogaland lagmannsrett. I tillegg ble han dømt til å betale 60.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen. Nå har befalen anket dommen videre til Høyesterett. Anken gjelder hovedsakelig straffutmålingen fra lagmannsretten.