Hopp til innhold

Bedring i laksefisket

Laksefisket i fjor var noe bedre enn i bunnåret året før. Det melder Miljødirektoratet.

Den nasjonale statistikken for fangst av laks, sjøørret og sjørøye i elv, viser at det i 2022 ble fanget 380 tonn laks i elv.

Det er 24 prosent mer enn i 2021 som var et år med historisk lave fangster.

Fangsten ligger likevel et godt stykke under gjennomsnittet for de 10 siste årene, som er 411 tonn.

Laksefiske i Tanaelva
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK