Bedring i fisket i Øst-Finnmark

Norges Råfisklag melder at det i takt med årstiden har vært et dårlig fiske og liten omsetning i deres distrikt. I Nord-Troms forventes økt aktivitet etter at første innsig av sild og kval meldte seg mot slutten av uka sammen. Det er også signaler fra Øst-Finnmark, der linefisket etter torsk og hyse på fiskebankene er i bedring, og flere båter trekkes til området.