Bedre forhold langs veiene i vest

Flere fjelloverganger i Vest-Finnmark har vært stengt fredag og på starten av dagen lørdag. Nå er E6 over Hatter åpnet for trafikk, mens det er kolonnekjøring på fylkesveg 889 på strekningen mellom Snefjord og Havøysund. Tidligere åpnet også E6 over Sennalandet for kolonnekjøring.