Hopp til innhold

Politikerne vil avvikle legeturnus: Frykter at fastlegene vil forsvinne

Båtsfjord ønsker å avvikle turnusordningen som over mange år har gitt god legedekning i kommunen. Den er kostbar og gir lav tilstedeværelse, mener politikerne. Forslaget blir møtt med stor motstand.

Blodtrykksmåling

Båtsfjord ønsker fortsatt å si opp nordsjøturnusen for fastlegene i kommunen. Da kommunestyret forsøkte dette i fjor høst, sa alle legene opp i protest.

– Det gjør meg veldig usikker. Jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får.

Det sier Gro Anita Torgersen i Båtsfjord.

Gro Anita Torgersen, Båtsfjord. Hun frykter at Båtsfjord skal få mangel på leger dersom politikerne sier opp nordsjøturnusen

Gro Anita Torgersen ber om at politikerne, som skal besitte det nye kommunestyret etter valget, ikke avslutter nordsjøturnusen for fastlegene. Ifølge Torgersen er det nettopp denne ordningen som gjør at Båtsfjord har fått på plass fastleger.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Torgersen er blant dem som frykter at Båtsfjord skal bli stående uten fastleger når kommunen går i gang med omorganiseringen av tjenesten.

51-åringen er nemlig avhengig av tett oppfølging av lege og helsetjenesten på hjemstedet. Og det har hun hatt i mange år.

For etter at Båtsfjord på begynnelsen av 2000-tallet innførte såkalt nordsjøturnus, sikret kommunen seg omsider stabil fastlegedekning.

Turnusen innebærer at legene bor og jobber tre uker i Båtsfjord, for deretter å ha fri i tre uker. De fleste pendler til og fra fiskeværet.

– Jeg trenger til tider mye oppfølging av legene. Og de tar godt vare på meg. De kjenner min situasjon godt.

Les også Drar til gokk for å bli best

Båtsfjord helsestasjon 1

– Kostbar ordning

Kommunestyret gjorde i fjor høst et forsøk på å avvikle turnusordningen. Men da alle fastlegene sa opp i protest, ble politikerne tvunget til å snu.

Målet om å få avviklet turnusen er imidlertid ikke blitt borte av den grunn.

– Vi ser med gru på de ekstreme kostnadene ordningen fører med seg. I tillegg har fastlegene med ordningen lav grad av tilstedeværelse.

Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord, sier nordsjøturnus for legene er for dyr. Politikerne ønsker derfor å få fastboende leger.

DYR OG DÅRLIG: Ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes, sier nordsjøturnusen for fastlegene er svært dyr. – Dessuten gir den altfor lav tilstedeværelse for fastlegene, sier han.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Det sier ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes (Sp).

Og han legger til:

– Kommunestyret utfordret i høst tjenesten selv om å komme opp med alternative og gode løsninger til nordsjøturnusen. Og dette målet har vi ikke endret på, sier Wærnes.

Les også Erik pendler 1700 kilometer til jobben

Erik Arild jobber nordsjøturnus i Evenskjer

Øyvind Hauken er ordførerkandidat for den nye valglista i kommunen, Båtsfjordlista.

Hauken mener, i likhet med Torgersen, at kommunepolitikerne er nødt til å være realistiske.

– Jeg skjønner at legene skal bo på stedet. Men dette har vist seg svært vanskelig å få til.

– Jeg tror rett og slett vi er nødt til å ha noen fastleger på denne ordningen for å få kabalen til å gå opp, sier Hauken.

Øyvind Hauken er rektor ved Båtsfjord videregående skole, og 1. kandidat på Båtsfjordlista under valget 2023.

«TÆRING ETTER NÆRING»: Ordførerkandidat for Båtsfjordlista, Øyvind Bakken, mener det er urealistisk å si opp turnusordningen. – Det har vist seg svært vanskelig å få fastleger som bor permanent i Båtsfjord, sier han.

Foto: Anne Kirsti Kjenne / Privat

– Må videreføres

Torgersen er ikke trygg på at det nye kommunestyret, som skal velges 11. september, vil videreføre nordsjøturnusen for fastlegene.

Hun har nå følgende oppfordring til de lokale politikerne:

– Det viktigste for meg akkurat nå, er at politikerne nå kommer ut og betrygger folk om at de ønsker å videreføre dagens ordning, sier hun.