Hopp til innhold

Kritisk tilsynsrapport: Kvæfjord kommune følger ikke opp barn i fosterhjem forsvarlig

Fosterbarn i en familie i Kvæfjord måtte flytte ut fordi barnevernet i kommunen grep for sent inn, viser tilsynsrapport fra statsforvalteren.

Kvæfjord kommune

Borkenes er kommunesentret i Kvæfjord kommune. Barnevernet i kommune får krass kritikk fra statsforvalteren i Troms og Finnmark i ny tilsynsrapport.

Foto: NRK

– Det er alvorlig når kommunal barnevernstjeneste ikke klarer å sikre en forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem, mener Merete Jenssen til NRK.

Hun er seksjonsleder ved barnevern- og familieseksjon hos statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Les også: Trenger flere fosterhjem: – Når verden er i krise, går det ut over de svake

Trine Lise Olsen
Trine Lise Olsen

Barnevernet i Kvæfjord får krass kritikk for manglende oppfølging av fosterhjemsbarn i kommunen. Kritikken kommer frem i en tilsynsrapport fra Statsforvalteren.

Kvæfjord kommune ligger utenfor Harstad. Kvæfjord har et innbyggertall på 2 866 og hovedsenteret er Borkenes.

Tilsynet ble gjennomført som en del av en større nasjonal gjennomgang av kommunale barnevernstjenester i landet.

Statsforvalter mener kommunen ikke følger opp barn i fosterhjem forsvarlig. Og at oppfølgingen ikke er i samsvar med lover og rettigheter.

Oppvekstsjef i Kvæfjord kommune, Linda Paulsen, sier seg enig i funnet i rapporten. Hun beklager at barnevernstjenesten i kommunen ikke har hatt gode nok rutiner i oppfølgingen av fosterbarn og fosterforeldre.

Merete Jenssen

Seksjonsleder ved barnevern- og familieseksjon hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Merete Jenssen.

Foto: Kristine Østvold / Statsforvalter

Følger ikke opp barn i fosterhjem forsvarlig og i samsvar med lovkrav

«Vår vurdering er at rutiner ikke følges og at de bare delvis er kjent blant de ansatte. Ledelsen er kjent med dette. Det er i liten grad iverksatt korrigerende tiltak for å sikre lik praksis og at rutinene følges.»

Fra Statforvalters tilsynsrapport

Merete Jenssen mener funnet i tilsynsrapporten er alvorlig:

Det overordnede funnet er at Kvæfjord kommune ikke følger opp barn i fosterhjem forsvarlig. Vi har funnet at barnevernstjenesten ikke vurderer og vekter barnas synspunkter i sine vurderinger og beslutninger, sier Jenssen.

Hun mener også det er svikt i barnevernstjenestens planlegging av oppfølging av fosterforeldre og fosterbarn.

Vi har konkludert med at oppfølgingen som gis ikke er helhetlig og tilpasset den enkelte fosterfamilie. Derfor får ikke alle fosterbarn sine lovpålagte oppfølgingsbesøk, sier Jenssen.

Linda Paulsen

Linda Paulsen ble oppvekstsjef i Kvæfjord kommune i 2021.

Foto: Gro Lagesen - Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune: – Vi ser på dette som alvorlig

Oppvekstsjef i Kvæfjord, Linda Paulsen, har ansvaret for det kommunale barnevernet. Hun sier kommunen tar rapporten på alvor:

– Vi er enig i de konklusjoner som statsforvalter gjør i tilsynsrapporten. Vi ser på dette som alvorlig, sier hun til NRK.

Hun ønsker også å beklage at kommunen ikke har fulgt opp fosterbarna på en god nok måte.

– At unger ikke får rask nok oppfølgingen som de trenger er beklagelig.

Les også: Fylkesmannen: – Barnevernet sviktet i halvparten av sakene

– Fosterbarnet måtte flytte

Merete Jenssen hos statsforvalteren mener situasjonen i barnevernet i Kvæfjord allerede har fått konkrete konsekvenser for barn i fosterhjem.

Vi har sett eksempel på at fosterforeldre meldte ifra om behov for avlastning, men at dette ikke kom på plass før det ble brudd i fosterhjemmet. Den alvorligste konsekvensen for et barn av for dårlig oppfølging av fosterhjemmet, er at fosterbarnet må flyttes, sier Jenssen.

Hun mener det er alvorlig når en kommunal barnevernstjeneste ikke klarer å sikre forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem.

Dette er barn som det offentlige har overtatt omsorgen for. Det er alvorlig og kritikkverdig når det offentlige da ikke greier å følge opp disse barna i samsvar med lovkravene, sier Jenssen.

Les også: Småbarnsmor og lærer Iryna jobber frivillig som tolk: – Vi har vært svært heldige, sier mottaksleder

Ukrainske Iryna Bengs tolker for ukrainske asylsøkere ved Kvæfjord akuttmottak. Selv har hun bodd i Norge i ti år.
Ukrainske Iryna Bengs tolker for ukrainske asylsøkere ved Kvæfjord akuttmottak. Selv har hun bodd i Norge i ti år.

– Viser at vi må bli bedre

Linda Paulsen mener situasjonen ikke er helsvart. Hun mener tjenesten fungerer etter hensikten til tross for mangler.

– Barn og fosterforeldre forteller at de opplever at vi snakker med dem og tar hensyn til deres meninger i oppfølging fra kommunen, sier Paulsen.

Hun mener barnevernet i Kvæfjord gjør en god jobb. Paulsen mener de ansatte strekker seg langt for å gi god oppfølging av fosterbarn.

– Så skal vi sørge for at vi også klarer å ha god systematikk i det vi gjør. Vi vil retter opp i de funnene som er kommet fram i denne rapport, sier hun.

Oppvekstsjefen innser at oppfølgingen av fosterhjemmene i kommunen har må bli bedre:

– Innsynet viser at vi må bli bedre på det vi gjør og hvilke vurderinger vi gjør. Vi må sikre at barna får oppfølgingen de har behov for, avslutter hun.