Barneskolelærer hadde bilder som viste voldtekt av barn

Da Kripos slo alarm om læreren, fant det lokale politiet bilder av barn som ble voldtatt. Skolen der han jobbet har ikke oppfattet noe unormalt.

6grseWLnGyA

En lærer i Finnmark må møte i tingretten til høsten, tiltalt for å ha oppbevart bilder av barn som ble voldtatt.

Foto: Berit Roald / NTB

Politiet slo til og ransaket mannens PC og telefon i januar. Da fant de langt over 100 bilder som enten seksualiserer barn eller viser til dels grove overgrep, inkludert flere former for voldtekt.

Politiadvokat John Kåre Olsen er aktor i saken.

Han opplyser at det var Kripos som tipset politiet i Finnmark om mannens aktiviteter, og at bildene ble funnet på flere av mannens enheter.

Mannens forsvarer sier til NRK at han ennå ikke har snakket med klienten om saken, som skal opp for tingretten til høsten.

Ingen mistanke

Rådmannen i kommunen der mannen var ansatt, ønsker ikke å si så mye om saken nå. Men han understreker at verken arbeidsgiveren eller kollegene oppfattet noe som ga grunn til bekymring.

– Det var ikke noe vi hadde mistanke om. Det var Kripos og politiet som avdekket det. Vi har ikke noen indikasjoner på at det har skjedd noe ut over det i forhold til jobben hans. Vi har aldri fått noen varsler eller meldinger i så henseende.

– Er det noen som har tatt det opp med dere i ettertid?

– Nei. Men jeg vet ikke hvor kjent det er ute i lokalsamfunnet. Mest sannsynlig er det få som kjenner til det.

Kommunen har tatt opp saken med ledelsen og de ansatte der mannen jobbet, men det har heller ikke da kommet fram noe unormalt.

Mannen sluttet som lærer da han ble avslørt.

– Han fikk muligheten til å si opp, og det har han gjort. Han har ikke noe ansettelsesforhold til kommunen, sier rådmannen.

I ettertid har mannen søkt stillinger flere steder i Norge. Det går fram av offentlige søkerlister.