– Bøter får kommunene til å innse alvoret

Barneombud Anne Lindboe ber fylkesmennene se på om de bør bøtelegge kommuner som stadig bryter fristene i loven om barnevern.

Anne Lindboe

Kommunene kan ikke ignorere tidsfristene, mener barneombud Anne Lindboe.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Når barn som opplever vold, blir utsatt for seksuelle overgrep eller lever under annen omsorgssvikt ikke får hjelp i tide, får det store konsekvenser, sier Lindboe.

Tall NRK har fått fra SSB og Fylkesmannen i Troms viser at mange kommuner her i landet bryter loven om barnevern.

  • Lenvik interkommunale barneverntjeneste brøt loven i 95 % av alle undersøkelsessaker tredje kvartal i år.
  • Tromsø kommune har nå 77 bekymringsmeldinger de ikke har undersøkt innen fristen.
  • Nordreisa og Kvænangen forventer flere klager og brøt loven i halvparten av alle slike saker tredje kvartal.

Sliter med sykefravær

Når barnevernet mottar en bekymringsmelding om et barn skal de ifølge loven snarest og senest innen en uke vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. En slik undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. (I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder.)

Det er denne paragrafen (4–3) i loven om barneverntjenester kommunene bryter.

– Tidsfristen for å undersøke bekymringsmeldinger er satt der av en grunn. Dette må barnevernet ute i kommunene forholde seg til. Bøter kan ha preventiv effekt, sier Anne Lindboe.

De mange fristbruddene skaper reaksjoner, se video:

Barn som opplever omsorgssvikt får ikke hjelp i tide.

Sliter med sykefravær

Barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa skriver i et brev til fylkesmannen at de forventer flere klagesaker. Barneverntjenesten har på grunn av situasjonene omfattende avvik på alle områder, står det. Årsaken er høyt sykefravær blant de barnevernansatte.

Lenvik interkommunale barneverntjeneste har det siste året og vel så det hatt til dels store utfordringer med flere ubesatte stillinger grunnet sykemeldinger og permisjoner.

Også i Tromsø kommune forklarer lovbruddene med høyt sykefravær og økt antall bekymringsmeldinger. Men enhetsleder Elizabeth Kræmer mener de har så gode rutiner at de klarer å prioritere de mest alvorlige tilfellene av omsorgssvikt.

– Dette synes jeg er en underlig konklusjon. Hvordan kan barnevernet vite alvoret i en sak uten å gjøre ordentlige undersøkelser. Det står ikke i panna på disse ungene hva som har skjedd med dem. Dette er for dårlig, sier barneombudet.

Gruppeleder i KrF i Tromsø Helga Marie Bjerke, krever at byrådet i Tromsø gjør noe med saken.

– Det er uakseptabelt at bekymringsmeldinger ligger i månedsvis hos barnevernet uten å bli undersøkt, sier Bjerke.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali